Calcifediol & Vitamine D

Een uitleg van de functie van vitamine D in ons lichaam en hoe vitamine D kan helpen in de bestrijding van het SARS-CoV-2/COVID-19.

Eind september kwam er een Spaanse studie uit waarin het effect van calcifediol (de stof waar de lever vitamine D3 in omzet) op COVID-19-positief geteste ziekenhuispatiënten werd onderzocht. 50 mensen werden behandeld met calcifediol en kreeg daarbij standaard zorg (HCQ +AZT), 26 ontvingen alleen standaard zorg (HCQ +AZT). Van de 50 werd er uiteindelijk één iemand naar de IC gestuurd, die vervolgens niet overleed. Van de 26 werden er 13 naar de IC gestuurd en gingen er twee dood. Dit is een factor 25(!) verschil in ziekenhuisopnames. De controle groep bestond procentueel gezien uit meer mannen en diabetes en had significant meer mensen met een hoge bloedruk. De onderzochte groep is klein, maar de verschillen zijn zo significant dat het effect niet te ontkennen valt. 

In Nederland wordt dit middel momenteel niet gebruikt of onderzocht. Waarom niet?

Het blijkt dat in de wintermaanden 60% van de volwassenen uit (zuid-west) Nederland een vitamine D tekort heeft en 30% een ernstig tekort. In de zomer is dit respectievelijk 35% en 11%. Het is bekend dat het supplementeren van Vitamine D acute luchtweginfecties kan voorkomen. 

Eind april kwam er al een Belgische studie uit die liet zien dat een laag vitamine-D-niveau een risicofactor is voor ernstige COVID-19, waarbij al werd voorgesteld dat supplementeren een goedkope en veilige maatregel zou kunnen zijn om de pandemie beter onder controle te kunnen krijgen.

Er is  een sterke significante link tussen een laag vitamine D niveau en het besmet raken met het SARS-CoV-2 virus. Waarbij een lager niveau over het algemeen leidt tot een grotere kans op besmetting.

Deze Amerikaans studie laat hetzelfde verband zien.

Volgends deze studie is een laag vitamine-D-niveau een risicofactor voor het krijgen van COVID-19 (1.45x vaker dan mensen met een toereikend vitamine D niveau) en voor ziekenhuisopname (1.95x vaker dan mensen met een toereikend vitamine D niveau). 

21 oktober kwam er een studie uit die al deze studies samenvoegde. De schrijvers kwamen tot de conclusie dat het aanwezige bewijs zeer suggestief is voor dat vitamine D een preventief effect heeft tegen COVID-19. De schrijvers richten zich in de studie tot de overheden en stellen voor dat de overheden het volk vitamine D (en C) supplementatie aan zouden moeten raden, vooral wanneer mensen in lockdown zitten en daardoor nog meer binnen zitten dan normaal, waardoor de kans op een vitamine D tekort vergroot.

Het feit dat calcifediol (het metaboliet van vitamine D3) veel effect lijkt te hebben bij het behandelen van COVID-19 patiënten versterkt het idee dat het niet alleen een correlatie is tussen het vitamine-D-niveau en het krijgen van (ernstige) COVID-19, maar dat het een oorzakelijk verband is.

Deze site houdt alle relevante  studies over vitamine D die betrekking hebben op COVID-19. Alle studies laten tot nu toe een positief effect zien van vitamine D op COVID-19.

De veiligheid van vitamine D is al lang en breed bekend (bij het RIVM). Als de veiligheid van vitamine D bekend is, het bekend is dat een groot deel van de Nederlanders in de wintermaanden een vitamine D tekort heeft, sinds het begin bekend was dat vitamine D een belangrijk rol speelt bij luchtweginfecties, het bekend is dat de stof waarin vitamine D(3) wordt omgezet (calcifediol) zeer effectief lijkt te zijn in het voorkomen van doden en IC- opnames van COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, meerder artsen dit adviseren, het bekend is dat er een verband is tussen een laag vitamine D niveau in mensen en het krijgen van (ernstige) COVID-19, in het ziekenhuis belanden door COVID-19 en het sterven aan COVID-19: Waarom wordt/werd het Nederlandse volk dan niet per direct goed voorgelicht (wie, wat, waarom, hoeveel) en geadviseerd om vitamine D preventief te supplementeren? Want voor vitamine D geldt, mits de juiste dosering wordt toegepast; baadt het niet dan schaadt het niet.
Waarom adviseert het OMT dit niet aan de regering? Als de overheid dit zal financieren, dan hoeven ze het voor het geld niet te laten. Dit zal namelijk in het niet vallen met de economische- en gezondheidsschade die het zou kunnen voorkomen. Een potje vitamine D kost ongeveer €10, een ziekenhuisopname loopt al snel op in de duizenden euro’s. Dus als elke, laat zeggen, 200 potjes vitamine D pillen één ziekenhuisopname kan voorkomen, spelen we al quite.

Het RIVM zegt dat het niet van plan is er zich in te verdiepen. In het artikel staat dat een vitamine D tekort ook gevolg kan zijn van COVID-19 in plaats van andersom. Maar als vitamine D niveaus worden verlaagd/te laag zijn door COVID-19, dan betekent dit alsnog dat het lichaam het gebruikt/verbruikt/nodig heeft, en dat extra toevoeging van belang is voor het optimaal functioneren van het lichaam. Hierbij moet je ook rekening houden dat degene die geïnterviewd werd op de IC werkt, en dat, net zoals bij de andere medicijnen geld, resultaten die behaald worden in de IC niet toe te passen zijn op de vroege fase van de ziekte en andersom. En daarbij; een gezond vitaminepeil kan nooit kwaad.

En ook al bestond COVID-19 niet; als het RIVM het land zo goed weet te adviseren dat in de winter 60% van de mensen een vitamine-D-tekort heeft, waarvan 30% een ernstig tekort (het woord tekort geeft al aan dat het te weinig is voor het lichaam om goed functioneren), dan weet ik niet of de benoeming ‘instituut voor volksgezondheid’ op zijn plaats is.

Er liep/loopt momenteel in Nederland geen enkel onderzoek naar de veiligheid en/of effectiviteit van calcifediol of vitamine D.

Gelukkig verschijnen er de laatste tijd in de media wel verschillende berichten over vitamine D en COVID-19. De overheid en overheidsinstanties volgen niet. 

Samenvatting & Conclusie:

Er wordt door de Nederlandse gezondheidsorganisaties bewust voor gekozen:

  • Om geen verder onderzoek onderzoek te doen naar een behandeling (calcifediol) die voor een significante reductie in het aantal IC opnames en doden in COVID-19-positief geteste ziekenhuispatiënten kan zorgen.
  • Om calcifediol niet toe te passen/uit te proberen in Nederlandse ziekenhuizen.
  • Om geen verder onderzoek te doen naar vitamine D terwijl daar alle rede toe is.
  • Om sinds het begin van de coronacrisis het supplementeren van vitamine D niet aan te raden aan de Nederlandse bevolking, terwijl bekend is dat dit kan helpen bij het voorkomen van luchtweginfecties. 
  • Om het tot op de dag van vandaag niet te adviseren aan de Nederlandse bevolking, zelfs nu het bewijs daar alle aanleiding toegeeft en meerdere doktoren hierop aandringen.

Er wordt wederom bewust voor gekozen om een pad te bewandelen waarvan het waarschijnlijker is dat het leidt tot: meer (ernstig) zieken,  meer ziekenhuisopnames, meer druk op de ziekenhuizen, en meer doden.

Deel