Conclusie

Ik weet niet wat jullie zien, maar ik zie een patroon.
Een patroon van Nederlandse gezonheidsinstanties die niet welwillend zijn om goedkope, veilige en effectieve medicijnen die in de eerste lijn gebruikt kunnen worden verder te onderzoeken of aan te bevelen.
Een patroon van het ontkennen van de veiligheid (HCQ + AZT (+zink)) en effectiviteit (HCQ + AZT (+zink)/ivermectine (in combinatie)), of het zelfs totaal negeren (broomhexine/honing&zwart komijnzaad),van medicijnen die gebruikt kunnen worden in de eerste lijn en/of als profylaxe.
Een patroon van het EMA en aangesloten Nederlandse gezondheidsinstanties, van het voortrekken van medicijnen die alleen gebruikt kunnen worden in het ziekenhuis, die of duur zijn en waar een patent op zit (remdesivir), of een matige werking hebben en alleen aan het eind van de ziekte werken (dexamethason/tolicizumab), om deze vervolgens door een versneld goedkeuringsproces te laten gaan, en dit na te laten bij medicijnen die goedkoop zijn en een betere effectiviteit hebben-/lijken te hebben- en een hoger veiligheidsprofiel hebben-/lijken te hebben in het ziekenhuispatiënten (ivermectine/calcifediol/honing&zwart komijnzaad) ten opzichte van remdesivir.
Tevens worden alle zeilen bij gezet voor vaccins.

Kortom: Er wordt door de Nederlandse gezondheidsinstanties met twee maten gemeten!

Tot nu toe zijn er twee medicijnen toegelaten voor gebruik. Remdesivir en dexamethason. Beide medicijnen die alleen in het ziekenhuis gebruikt kunnen worden: Remdesivir, omdat het alleen intraveneus kan worden toegediend,  en dexametason, omdat deze alleen effectief is in ziekenhuispatiënten. Het zijn ook beide medicijnen die een matige effectiviteit hebben: Remdesivir heb ik hierboven al beschreven, en dexamethason is louter effectief bij positief geteste patiënten die op de IC aan de beademing liggen (35% reductie in doden) en patiënten die aan de zuurstof zitten (20% reductie in doden). Dit zijn geen medicijnen die voorkomen dat mensen überhaupt in het ziekenhuis belanden. Het is dus pas effectief wanneer iemand waarschijnlijk al (veel) schade is opgelopen. Ondertussen gaat ook tolicizumab door een versnelde goedkeuring, terwijl de resultaten die tot nu toe zijn behaald daar geen aanleiding toe geven, vooral wanneer we dit medicijn vergelijken met al de medicijnen die ik eerder heb genoemd en (veel) betere resultaten laten zien.

Alles duidt erop dat er andere belangen zijn dan de gezondheid van de mens en het zo veel mogelijk schade voorkomen aan de samenleving, want er is gewoon geen goede reden waarom de goedkope, veilige en effectieve medicijnen die ik in de stukken hiervoor genoemd heb, door de Nederlandse zorg(instanties) niet worden toegepast (of onderzocht) in de eerste dan wel tweede lijn.

Er zijn twee opties mogelijk: Of de Nederlandse gezondheidsinstanties hebben geen idee wat ze aan het doen zijn, of ze hebben wel een idee wat ze aan het doen zijn, maar er zijn personen/instanties die daar een flinke vinger in de pap hebben, die niet de volksgezondheid en het zo min mogelijk schade aanbrengen aan de samenleving als prioriteit hebben. Bij beide opties is het noodzaak dat de Nederlandse gezondheidsinstanties per direct opgeschort en vervangen worden.

De eerste optie acht ik als onmogelijk, want dit zal betekenen dat de gezondheidsinstanties in elk land die geen van de bovenstaande effectieve behandelingen gebruiken in de eerste lijn, die in hun hele bestaan niets anders hebben gedaan dan onderzoeken lezen en medicijnen goedkeuren, opeens niet meer weten hoe ze onderzoeken moeten lezen. En dit zijn nogal wat landen (onder andere België), omdat de meeste landen de richtlijnen van de WHO en de EMA opvolgen; de organisaties die claimen dat er nog geen behandeling is in de eerste lijn voor COVID-19. 

Optie twee blijft dus over, waarbij het er alle schijn van heeft dat er ook bij de WHO en het EMA, weer andere personen/instanties zijn die daar een vinger in de pap hebben. De toelating van medicijnen en de geadviseerde maatregelen hebben namelijk weinig meer met objectiviteit te maken en zijn allemaal ten gunste van, in dit geval, de farmaceutische industrie.

De WHO is een organisatie zonder feedback-mechanisme; wij kunnen niet stemmen wie daar de baas wordt en wij hebben ook nooit kunnen stemmen of zij überhaupt de baas mogen spelen in tijden van crisis, zoals nu gebeurt. Doordat het geen feedback-mechanisme heeft is het ontvankelijker voor corruptie.
De baas van het WHO en de WHO staan niet bekend om hun schone verleden. Zo heeft de baas van de WHO, Thedros, drie cholera-uitbraken toegedekt toen hij gezondheidsminister in zijn thuisland Ethiopië was. En zo verklaarde de WHO in 2009 de Mexicaanse griep tot pandemie, terwijl dit een zeer milde griep was (60 doden in Nederland). Dit konden ze doen omdat ze kort daarvoor de definitie van een pandemie hadden veranderd. Een pandemie werd plotseling bepaald op basis van het aantal besmettingen in plaats van doden/dodelijkheid.
Zie video en shownotes van video voor bewijsvoering en overige corrupte praktijken.

Farmaceutische bedrijven hebben flink winst gemaakt aan deze ‘pandemie’ door de verkoop van vaccins en tamiflu. Nederland had ook 34 miljoen vaccins ingekocht, waarvan het merendeel moest worden vernietigd omdat het achteraf niet nodig bleek. Ook toen was de media het Nederlandse volk angst aan het inboezemen, en ook toen was Ab Osterhaus van de partij om olie op het vuur te gooien.

De niet objectieve houding ten opzichte van medicatie geldt niet alleen voor de gezondheidsinstanties, maar ook voor de media. Zo zijn zij onder andere schuldig aan het zwart maken van HCQ en het negeren van ivermectine, het protocol van dr. Brownstein, broomhexine en honing & zwart komijnzaad.
Het is gewoon onmogelijk dat ik in mijn eentje al deze informatie bij elkaar kan verzamelen en duidelijk kan laten zien dat deze medicijnen effect hebben en louter milde bijwerkingen veroorzaken, en dat al de duizenden Nederlandse journalisten deze informatie hebben gemist, maar wel precies de studies wisten te pakken om HCQ zwart te maken.
Tevens is het geen excuus dat zij die fouten hebben gemaakt doordat zij kopieerden wat de gezondheidsinstanties zeiden. De media hebben namelijk een controlerende rol op (overheids)instanties en dienen dus zelf onderzoek te doen.

Het heeft er alle schijn van dat het farmaceutische bedrijven zijn die een vinger in de pap hebben bij de gezondheidsinstanties en de media, want nagenoeg alle dingen die zij doen zijn in het voordeel van deze instanties. De medicijnen die momenteel niet in de eerste lijn (HCQ + AZT (+zink)/ivermectine (in combinatie)/broomhexine/honing en zwart komijnzaad) of in het ziekenhuis (calcifediol/ivermectine/honing&zwart komijnzaad) worden gebruikt, zijn namelijk stuk voor stuk medicijnen waar weinig geld aan te verdienen valt, en die een vaccin, remdesivir en andere anti-virale middelen waar deze bedrijven aan werken, overbodig zouden kunnen maken. En dit geldt vooral wanneer deze goedkope medicijnen allemaal gebruikt zouden worden.
Denk ook aan professor Thomas Borody, die de rug werd toegekeerd door zijn eigen overheid toen hij zijn protocol aanbood. Of aan Dr. Sabine Hazan, die zelfs door de maker van het medicijn ivermectine niet gesponsord werd toen ze hier onderzoek naar wilde doen. En denk aan Dr. Brownstein, die door de instanties in zijn land de mond werd gesnoerd en niet verder werd geholpen. En denk aan de maatregelen die zijn genomen (social distancing, handen kapot wassen, mondkapjes), die stuk voor stuk ook nadelige gezondheidseffecten kunnen hebben, en de maatregelen die juist niet zijn genomen (gezondere levensstijl stimuleren, ventilatie), die juist gezondheid bevorderen en schade zal kunnen voorkomen. Dit alles zal uiteindelijk leiden tot meer ziekte, en dus valt er meer geld te verdienen voor deze bedrijven. De media staat volledig achter het gevoerde beleid.
Onlangs overleed Diego Maradona. Binnen een dag wist de halve wereld dat dit was gebeurd. Waarom is dit niet met één van de door mij genoemde medicijnen gebeurd, terwijl dit minstens zo’n belangrijk nieuws is? Of wanneer stopte dit toen eenmaal duidelijk werd dat het in mensen effect bleek te hebben, zoals met ivermectine?

Farmaceutische bedrijven verdienen nou eenmaal geld aan zieke mensen, en deze gezondheidscrisis is voor hen dus een (potentiële) goudmijn. Hoe meer (ernstig) zieke mensen, hoe meer geld er te verdienen valt. De kans om een product (vaccin) te verkopen aan 7 miljard mensen zal geen enkel bedrijf afwijzen. Dit geldt ook voor alle andere medische producten die als warme broodjes over de toonbank gaan tijdens deze crisis, zoals PCR-tests en beademingsapparatuur. 

Dit zal dit niet de eerste keer zijn dat er farmaceutische bedrijven zijn die de gezondheid van de mens niet op de eerste plaats hebben staan. De documentaire ‘Peperdure pillen’ van de VPRO laat dit goed zien. Doktoren zouden graag willen dat kankermedicijnen specifieker worden onderzocht, zodat er minder geprobeerd hoeft te worden of medicijnen wel of niet aanslaan bij bepaalde mensen. De producenten van deze medicijnen willen hier niet aan meewerken. Ondertussen worden er minuscule verandering aangebracht in medicijnen zodat ze weer als nieuw medicijn kunnen worden verkocht. De documentaire ‘Forbidden cures’ laat zien hoe farmaceutische bedrijven er vroeger alles aan hebben gedaan om goedkope/alternatieve en schijnbaar effectieve medicijnen/behandelingen tegen kanker, keihard worden onderdrukt.

Daarnaast is bij influenza is een soortgelijk patroon te ontdekken als nu met COVID-19. Goedkope medicijnen/middelen die je in de supermarkt kan kopen, die in het lab (honing), op de computer (ivermectine) of in dieren (zwart komijnzaad) een (sterk) anti-viraal effect (lijken) te hebben, worden niet verder onderzocht in mensen, terwijl daar alle aanleiding toe is. Ivermectine laat bijvoorbeeld zien dat het een breed spectrum heeft aan anti-virale activiteit, maar toch wordt er niets mee gedaan. Ondertussen wordt er wel een matig effectief medicijn als tamiflu goedgekeurd en ingezet. Net zoals het matige tot niet effectieve medicijn zanamivir. Is het vaccin opnieuw het enige wat ons kan redden van de griep. En laat daar nu net het meeste aan te verdienen zijn. Jaarlijks halen zo’n 3 miljoen mensen de (matig effectieve) griepprik.

Ik denk dat de intentie van de zes grootste farmaceutische bedrijven, zoals ik al eerder heb beschreven, ook veelzeggend is: Dat ze niet welwillend zijn onderzoeken te financieren naar medicijnen waar weinig geld aan te verdienen valt, maar dat er vooral voor eigen succes wordt gegaan.

Ik wil hierbij wel zeggen, dat we niet alle schuld bij de farmaceutische bedrijven die de gezondheid van de mens niet op de eerste plaats hebben staan, kunnen leggen. Wij staan immers toe dat er grote concurrerende bedrijven mogen bestaan die geld mogen verdienen aan zieke mensen, en dat zij daar zelf een prijskaartje aan mogen hangen. Dit is dus iets wat voortvloeit uit het systeem dat er momenteel is. Dit systeem geeft farmaceutische bedrijven een machtspositie waarbij de overheid alleen maar ja kan knikken en betalen. 

Uiteindelijk is het moeilijk om hard te maken of er farmaceutische bedrijven zijn die tijdens deze crisis aan de touwtjes trekken bij gezondheidsinstanties in Nederland en andere landen, omdat het niet zwart op wit staat. Ik kan alleen geen andere mogelijkheid bedenken die al deze gebeurtenissen logisch verklaard. Het is namelijk alsof er rook uit het bos komt, maar dat we niet met zekerheid kunnen zeggen of er ook vuur is, omdat we het vuur niet direct kunnen zien.

Maar hoe we het ook wenden of keren; er worden veilige en effectieve medicijnen van ons onthouden. Medicijnen die de potentie hebben om een einde te maken aan deze crisis. Het onthouden van deze medicijnen van het Nederlandse volk, en alle andere landen waar deze medicijnen worden onthouden, is zo’n grote misdaad tegen de mensheid, dat het nauwelijks te bevatten is. Ik hoop dat mensen dit inzien na het lezen van dit stuk. En ook al komt er binnenkort een goed werkend vaccin, dan nog zal, wat hier heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt, nooit vergeten en vergeven moeten worden. Want wat hier gebeurd is namelijk het bewust schade aanbrengen aan mens en maatschappij, alleen omdat er een paar personen zijn die andere belangen hebben.

Het gros van de doden en schade aan de samenleving had voorkomen kunnen worden wanneer er net zo adequaat gehandeld was als bij remdesivir en de vaccins. Het was namelijk in mei al bekend dat HCQ in combinatie (veel) effect liet zien en geen ernstige bijwerkingen gaf, en ditzelfde geldt voor ivermectine, waarvan dit in juni al bekend was.

Ik denk dat na het lezen van dit hoofdstuk over medicijnen, het wel duidelijk is dat deze medicijnen niet zomaar naar ons toekomen. Rob Elens, de Nederlandse huisarts die zich sinds het begin van de crisis al hard maakte voor het aanbevelen/toestaan van HCQ in de eerste lijn,  is dit namelijk tot op de dag van vandaag nog niet gelukt, terwijl ruim 51.000 man tot nu toe zijn petitie hebben ondertekend.
Omdat de Nederlandse gezondheid instanties de huisartsen niet juist op de hoogte brengen van mogelijke behandelingen in de eerste lijn, moeten wij het zelf maar doen. Rob Elens heeft al een brief opgesteld waarin je een medicijn (ondere andere HCQ in combinatie en ivermectine (in combinatie)) op kunt eisen bij je huisarts. Tevens is er op zijn website te vinden wat je aan zelfzorg zal kunnen doen. Let op; dit is geen medisch advies, maar ik maak jullie alleen bewust van de rechten/mogelijkheden die jullie hebben.
Tevens heb ik een pdf gemaakt die een deel van de bovenstaande onderzoeken naar ivermectine opsomt (proylaxe en eerstelijnspatiënten).
Zeuren/smeken bij onze overheidsinstanties heeft geen zin meer, want dit is al genoeg gebeurd en er is nog steeds niets veranderd. We moeten dit vanuit het volk zelf oplossen en jullie kunnen een steentje bijdragen door dit pdf per post of per e-mail door te sturen naar jullie huisarts! Hopelijk komt hij ook tot de conclusie dat hij dit middel in moet zetten op zijn COVID-19 patiënten. Laat dit zoveel mogelijk mensen weten!

Deel