Gezondheid

In deze crisis staat de gezondheid van de mens centraal, maar waar het niet tot nauwelijks over gaat is de gezondheid van de mens en hoe deze bereikt kan worden.

Wat bijna alle mensen die door COVID-19 op de intensive care (IC) liggen met elkaar gemeen hebben, is dat zij door leeftijd en/of onderliggende aandoeningen een verzwakt immuunsysteem hebben (het systeem dat zorgt voor de afweer tegen ziekteverwekkers). De voornaamste reden dat mensen overlijden aan COVID-19, is niet omdat het virus het lichaam zodanig beschadigd, maar omdat het lichaam zichzelf beschadigd doordat het immuunsysteem in overreactie gaat. Dit is een teken van een verzwakt immuunsysteem. Wanneer wij een sterk immuunsysteem hebben, zal dit minder snel gebeuren en zullen we over het algemeen minder ernstig en minder lang ziek zijn, en zullen we ook minder (lang) besmettelijk zijn voor anderen.

80% van de mensen die op de IC ligt heeft obesitas en ruim 87%* van alle coronasterfgevallen had al één of meerdere onderliggende aandoeningen: 43,9% leed aan hart-en vaatziekten en 26,2% aan diabetes. *(wanneer vermeld) Bij een (groot) deel van de mensen met deze aandoeningen ligt een ongezonde levensstijl hieraan ten grondslag. Op dit gebied valt dan ook veel winst te behalen. En ook al is een ongezonde levensstijl niet de veroorzaker van deze aandoeningen, dan valt er alsnog verbetering te verwachten door het aannemen van een gezonde(re) levensstijl.(1,2) Het is natuurlijk lastig om per individu te bepalen hoeveel impact zijn/haar aandoening heeft op zijn/haar immuunsysteem, maar hoe we het ook wenden of keren; van gezonder leven is nog nooit iemand slechter geworden. 

Naast dat we door het aannemen van een gezonde(re) levensstijl indirect invloed kan hebben op de gezondheid van ons immuunsysteem, kan het ook direct invloed hebben. Van bepaalde vitamines en mineralen is het bekend dat ze een positief effect hebben op ons immuunsysteem en van sommige van deze vitamines en mineralen staat het al op papier dat ze een positieve impact hebben op de bestrijding van het SARS-CoV-2-virus. Voor ons immuunsysteem is het belangrijk, om door middel van voeding en zon (en eventueel supplementen), voldoende vitamines (o.a. A, C(123) en D(123)) en mineralen (o.a. jodium(12), selenium en zink(123)), tot ons te nemen. Tevens te zorgen voor  voldoende beweging en een goede nachtrust. En natuurlijk (liever) niet roken en drinken (maar wel gehydrateerd blijven), en (liever) niet te veel suiker en fast food eten. Ook versterkt het hebben en onderhouden van goede sociale contacten (1,2) ons immuunsysteem.
Daarnaast heeft de Nederlander Wim Hof (The Iceman) een ademhalingsoefening ontwikkeld die, wetenschappelijk bewezen, ons immuunsysteem versterkt.

De genomen maatregelen (en de gevolgen hiervan) veroorzaken bij veel mensen angst- en stressklachten, wat juist funest is voor het optimaal functioneren van hun immuunsysteem. (1, 2) Onder andere meditatie (1, 2, 3) zal aan angst- en stressvermindering kunnen bijdragen.

Hieronder een goede uitleg, over de hierboven genoemde vitamines en mineralen (met uitzondering van selenium) en het hebben van sociale contacten:

Half mei stuurden 1600 artsen een brief aan Paul Blokhuis (rechterhand van Hugo de Jonge), met het dringende advies om meer werk te maken van een gezonde(re) levensstijl. Het bleef bij wat lovende woorden en een gesprek met een deel van de artsen
Waarom is hier verder niets mee gedaan? Waarom is hier door de media nooit een vraag over gesteld in één van de persconferenties van Mark Rutte en Hugo de Jonge?

Op 17 november, ruim 8(!) maanden na het begin van de crisis, kwam voor eerst een advies om gezond te leven uit de mond van Hugo de Jonge: “Gezond leven, dat maak je weerstand beter, en van bewegen voel je je ook beter. Een half uurtje wandelen, zelfs dat kan al een groot verschil maken voor onze gezondheid.”
Hoezo heeft het 8 maanden geduurd voordat deze twee zinnen uit de mond van Hugo de Jonge kwamen, terwijl dit sinds het begin al bekend was uit de literatuur, en er al vroegtijdig druk kwam vanuit de samenleving om hierover te adviseren? En waarom maar twee zinnen; dit is toch een gezondheiscrisis? Vervolgens roept dit ook de vraag op; wat is gezond leven?
Het weglaten/extreem onderbelichten van deze adviezen rijmt simpelweg niet met dat Mark Rutte en Hugo de Jonge zeggen dat ze er alles aan doen om zoveel mogelijk druk van de ziekenhuizen te nemen en daarbij zo min mogelijk schade aan de samenleving willen aanrichten.
Vervolgens wordt er wel dag en nacht gehamerd op sociale isolatie en het zoveel mogelijk binnen blijven, terwijl dit, in tegenstelling tot het aannemen van een gezondere levensstijl/versterken van ons immuunsysteem, juist afbreuk kan doen aan onze algehele gezondheid. Zo hebben we tijdens de eerste golf gezien dat er ouderen zijn gestorven aan eenzaamheid en zo kan het veel binnen zijn een vitamine D tekort veroorzaken door weinig blootstelling aan zonlicht.(hier kom ik in het hoofdstuk ‘Calcifediol en Vitamine D’ op terug)

Stel ons lichaam is een kasteel, en we krijgen te horen dat er mensen zijn die ons kasteel kapot willen maken. Dan adviseert de overheid vooral om een grote muur rondom ons kasteel te bouwen (social distancing, mondkapjes en handen wassen), maar vergeet het de nadruk te leggen op het versterken van de de manschappen binnen de muur (versterken van het immuunsysteem), voor wanneer de vijand toch over de muur komt. De muur kan ervoor zorgen dat er minder vijanden binnen komen, maar de manschappen moeten uiteindelijk de schade zien te voorkomen.
Het bewijs dat een sterk immuunsysteem van belang is in de strijd tegen COVID-19, ligt in het ziekenhuis. Hierbij wil ik wel zeggen dat dit alles over het algemeen geldt. Er zullen altijd schijnbaar gezonde en fitte mensen zijn die toch in het ziekenhuis belanden. Ieder lichaam is namelijk anders en zal daardoor anders reageren.

Ik weet dat het bovenstaande, net zoals de dingen die ik in andere hoofdstukken ga benoemen, geen 100% oplossingen zijn, maar alle bijdrages helpen. Het voordeel van advies geven over gezondheid; het zal, in tegenstelling tot alle andere genomen maatregelen, geen negatieve impact hebben op de gezondheid van de bevolking en de economie.

Wat is een gezonde levensstijl? Hoe bereikt men een goede gezondheid (zowel fysiek als mentaal)? Hoe werkt het immuunsysteem? En wat kunnen we eraan doen om deze te versterken, om zo de kans op (ernstige) schade of overlijden te verkleinen? Vragen die ik graag herhaaldelijk door Mark Rutte, Hugo de Jonge, het RIVM, de tv-virologen en de leden van het OMT beantwoord had zien worden, aangezien zij op dit moment de personen zijn met het beste podium, en zij de personen zijn die op dit moment de broek aan hebben. Ik zie de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge en (de website van) het RIVM dan ook als de belangrijkste bronnen waar mensen hun informatie vandaan halen, want de daar genoemde informatie/richtlijnen worden door veel mensen bekeken en opgevolgd.

Waarom is het aannemen van een gezonde(re) levensstijl en het versterken van ons immuunsysteem geen onderdeel van het 1,5m-en-handen-wassen-mantra/een landelijke campagne? Mensen zouden er namelijk van doordrongen moeten zijn dat ze voor een deel zelf wel in de hand hebben hoe ziek ze worden.

Waarom raden de leden van het OMT, dat vol zit met artsen, dit niet aan?

Waarom raadt het RIVM, het instituut voor VOLKSGEZONDHEID, dit niet aan?

Waarom is hier tijdens een persconferenties nooit een vraag over gesteld door één van de journalisten?

Tijdens een programma, waarin Hugo de Jonge werd geïnterviewd, stelde iemand uit het publiek de vraag wel. Ze vroeg waarom het versterken van het immuunsysteem niet werd geadviseerd. Hij antwoordde dat vaccins dit doen en ontweek vervolgens de vraag door te zeggen dat het publiek niet zit te wachten op dat zij elkaars hobby’s gaan zitten botvieren. Tevens vroeg hij de interviewer om hulp door te zeggen dat de interviewer hem waarschijnlijk zal onderbreken als hij hierover zal gaan praten. Waarom doet hij zoveel moeite om deze vraag te ontwijken? Hij zou als minister van volksgezondheid toch juist een gezondheidsbevorderende functie moeten bekleden?

Conclusie:

Mark Rutte, Hugo de Jonge, het RIVM, het OMT en de tv-virologen maakten 8 maanden lang bewust de keuze om het aannemen van een gezonde(re) levensstijl niet te adviseren of te benoemen. Al deze tijd maakten ze bewust de keuze om niet te praten over hoe het immuunsysteem werkt en hoe deze te versterken.
Ze maakten dus ook bewust de keuze voor de gevolgen hiervan: meer mensen die (ernstig) ziek worden (incl. langdurige schade), meer ziekenhuisopnames, meer druk op de ziekenhuizen en meer doden.

Deel