Ivermectine

In mijn beleving zijn er in Nederland verschillende teams (of in ieder geval een team) bezig met het dag en nacht zoeken naar studies, of het doorspitten van studies die ze van buitenaf aangeleverd krijgen, die mogelijk aanleiding geven tot het uittesten van bepaalde medicijnen in de eerste dan wel tweede lijn. Net zoals hydroxychloroquine aan het begin van de crisis in zo ongeveer elk Nederlands ziekenhuis werd onderzocht en gebruikt, omdat het mogelijk effectief kon zijn; zo zou dit naar mijn idee ook met andere medicatie het geval moeten zijn wanneer er nog geen ander middel is dat van corona kinderspel maakt.

Er liep/loopt momenteel in Nederland geen enkele studie naar ivermectine.

Ivermectine is een goedkoop en patentloos anti-parasitair middel met een hoog veiligheidsprofiel, dat al sinds 1981 gebruikt wordt. Jaarlijks beschermd het meer dan 100 miljoen mensen tegen rivierblindheid. Hieronder een video over de werking van ivermectine bij SARS-CoV-2 infecties:

In juni zag men in een reageerbuisstudie, waarvan in april al de voorlopige resultaten uitkwamen, dat ivermectine binnen 48 uur 99,98% van alle SARS-CoV-2 virussen doodde. De dosissen die daarbij werden gebruikt waren erg hoog en (potentieel) niet veilig voor mensen, maar gelukkig leek een lagere dosis in mensen ook effect te hebben:

8 juli kwam de eerste studie naar de effectiviteit van ivermectine uit: Een eenmalige dosis van ivermectine werd de dag dat positief geteste patiënten met milde tot matige klachten binnenkwamen in het ziekenhuis, toegediend. Daarbovenop kwam nog het protocol van Raoult (HCQ + AZT). De controlegroep kreeg alleen Raoult’s zijn protocol. Dit leidde tot een groot verschil in tijd dat patiënten in het ziekenhuis verbleven: gemiddeld 7.6 dagen in de ivermectine-groep en 13.2 dagen in de controlegroep. Dit is een zeer significante 42% reductie. Er werden geen bijwerkingen waargenomen.

Een week later kwam er een studie (RCT) uit met 116 deelnemers waarin het leek dat de combinatie van ivermectine + doxycycline effectiever was, en ook voor minder bijwerkingen zorgde dan Raoult’s protocol (HCQ + AZT) wanneer het werd toegediend aan positief geteste patiënten met milde tot matige klachten. Het protocol dat al veel effect laat zien en al voor weinig bijwerkingen zorgt als het in een vroeg stadium wordt ingezet.

Eind augustus kwam er een studie uit waarin wel of niet ivermectine als profylaxe  werd toegediend aan asymptomatische huisgenoten van positief geteste personen. 203 kregen ivermectine toegediend, 101 niet. Uitkomsten: 7.4% van de mensen die ivermectine kregen toegediend ontwikkelden symptomen, tegenover 58.4% die niets kregen toegediend. Dit is een zeer significante 87% reductie. Voor mensen onder de 60 werkte het beter dan bij mensen boven de 60; respectievelijk een zeer significante 89%- en een significante 71% reductie in het ontwikkelen van symptomen. 5,4% van de mensen die ivermectine gebruikte ervaarden bijwerkingen. Waarvan de meest voorkomende bijwerkingen diarree, misselijkheid en vermoeidheid waren.

Eind september kwam er een studie uit waarbij COVID-19-positief geteste patiënten met milde tot matige klachten opgedeeld werden in twee groepen; 115 patiënten kregen ivermectine toegediend en standaard zorg, de overige 133 patiënten kregen alleen standaard zorg. De groep die ivermectine kreeg toegediend bevatte significant meer mannen. Er waren geen afwijkende symptomen opgemerkt door ivermectinegebruik. De resultaten waren overdonderend:

ZiekteverloopControlegroep(%)Ivermectinegroep(%)Reductie; p-waarde
Zuurstof nodig45.99.679%; p<0.001
Antibiotica nodig60.215.774%; p<0.001
Ademhalingsproblemen15.82.684%; p<0.001
Longontsteking9.80
Intensive care nodig8.30.989%; p<0.001
Duur virale klaring15 dagen4 dagen73%; p<0.001
Duur ziekenhuisverblijf15 dagen9 dagen40%; p<0.001
Dood6.80.987%; p<0.05
Alles resultaten waren zeer significant, behalve dood; deze was significant.

De bovenstaande onderzoeken waren allemaal verricht op mensen met milde tot matige klachten. De volgende studie betreft ziekenhuispatiënten:

Half oktober werd er een onderzoek gedaan waarbij COVID-19-positief geteste ziekenhuispatiënten werden opgedeeld in twee groepen, waarbij de een groep van 173 patiënten wel ivermectine kreeg toegediend en standaard zorg kreeg en een controlegroep van 107 patiënten ontving standaard zorg. Men zag een significante 40% reductie in sterfte ten opzichte van de groep die geen ivermectine kreeg. De controlegroep bevatte significant meer patiënten die een hoge bloeddruk hadden, en meer patiënten die HCQ (+ AZT) kregen toegediend.

Bij het deel van de behandelde groep dat een ernstige longproblemen had (lees zuurstof nodig of aan de ventilator) overleed 39%, terwijl het deel van de groep die normale zorg kreeg en ernstige longproblemen had, overleed 80%. Dit is een zeer significante reductie. Er waren geen duidelijk bijwerkingen gezien door het gebruik van ivermectine.

Half november kwam er een studie (RCT) uit waarbij 100 contacten van positief geteste zorgmedewerkers en/of mensen uit huishoudens, wekelijks een eenmalige dosis ivermectine (400µg/kg) op de lege maag kregen toegediend. Daarbij droegen ze persoonlijke beschermingsmiddelen. De controlegroep, ook bestaande uit 100 contacten, droeg alleen persoonlijke beschermingsmiddelen. De ivermectine-groep had procentueel gezien minder comorbiditeiten dan de controlegroep (15% vs. 19%). De significante resultaten:

Tevens werden in dezelfde studie het effect van ivermectine onderzocht op een groep van 100 positief geteste patiënten met milde tot matige klachten en een groep van 100 positief geteste patiënten met ernstige klachten. Deze groepen kregen ivermectine toegediend en ontvingen standaard zorg. De controlegroepen, ook bestaande uit 100 positief geteste patiënten met respectievelijk milde tot matige- en ernstige klachten, kregen alleen standaard zorg. Het verschil tussen deze en vorige studies: In deze studie werd in 4 dagen tijd, elke dag ivermectine (400µg/kg en max 24mg) toegediend, terwijl het in de andere studies het meestal ging om een eenmalige dosis van ongeveer 200µg/kg. De enige infrequente bijwerkingen waren misselijkheid en slapeloosheid. De resultaten waren wederom verbluffend, zeer significant en lijken beter te zijn dan de resultaten die worden behaald bij lagere dosissen:

Group 1 is de groep met milde tot matige klachten die ivermectine kreeg toegediend, groep 2 de controlegroep met milde tot matige klachten. Groep 3 is de groep met ernstige klachten die ivermectine kreeeg toegediend, groep 4 de controlegroep.

Na het zien van al deze resultaten, dan is het toch onbegrijpelijk dat dit middel niet al lang en breed wordt toegepast in de eerste lijn en in ziekenhuizen.

Op deze site staan alle COVID-19 gerelateerde ivermectine studies. In de tijd van schrijven zullen er namelijk wat toegevoegd worden.

Na de reageerbuisstudie volgde een aantal nieuwsberichten (1,2), maar na de alle vervolgstudies, die zeer goede resultaten lieten zien, volgde weer een radiostilte uit de Nederlandse media. 

Bij dit medicijn wordt ook weer duidelijk dat, hoe eerder er wordt behandeld, hoe beter het resultaat.

Dr. Sabine Hazan heeft ervaring met het opzetten van onderzoeken en heeft contacten met meerdere farmaceutische bedrijven en de FDA, en heeft al een keer eerder samengewerkt met het farmaceutische miljardenbedrijf Merck (de uitvinder van ivermectine). Ze belde Merck op omdat ze graag onderzoek wilde doen naar het effect van een combinatie therapie, met onder andere ivermectine, op COVID-19-patiënten, en dat ze daar graag gefinancierd voor zou willen worden. Merck zei geen interesse te hebben. Ook andere farmaceutische bedrijven wilden haar niet sponsoren. Ondertussen is Merck wel bezig met het produceren en onderzoeken van een eigen vaccins en een andere anti-viraal medicijn. Hazan gaat nu een onderzoek opzetten met geld uit eigen zak; $250,000. 

De 6 grootste farmaceutische bedrijven (Johnson & JohnsonPfizerRocheNovartisMerckGlaxoSmithKline) hebben volgens clinicaltrials.gov (een database van oude, huidige en toekomstige klinische studies) in totaal 40 studies gesponsord die onderzoek deden/doen naar COVID-19. 1 van deze studies was naar hydroxychloroquine* en 0 naar ivermectine of vitamine D*/Calcifediol* (*deze middelen worden later besproken). Aan de ene studie naar hydroxychloroquine deden 20 mensen mee. Hieruit zal dus nooit een zinnige/betrouwbare conclusie kunnen worden getrokken.

Waarom zijn deze farmaceutische miljardenbedrijven niet welwillend om onderzoeken naar een potentieel levensreddende middelen te sponsoren, (zelfs wanneer ze het zelf ontwikkeld hebben)? 

Professor Thomas Borody zegt zeer goede resultaten zien met ivermectine in combinatie met doxycycline en zink; allemaal medicijnen die al jaren op de markt zijn:

Hij benadrukt dat ook deze therapie zo vroeg mogelijk moet worden ingezet, ook al lijkt het ook effect te hebben in ziekenhuizen (zie laatst genoemde studie). Zelf ziet hij alleen maar milde bijwerkingen bij zijn patiënten, als ze al bijwerkingen hebben. Hij schatte in dat, als er wekelijks 3500 positief geteste mensen worden behandeld met zijn protocol, het op je vingers te tellen is hoeveel er in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en het zeer zeker voor een versoepeling in maatregelen kan zorgen. Toch liep hij in zijn land tegen een muur op toen hij het aanbood aan zijn overheid. Nadat Borody op tv was geweest, zochten huisartsen contact met hem. En nu beginnen steeds meer huisartsen in Australië zijn protocol te gebruiken. Hier een tweedelig interview met Borody (1,2).

Ook DrBeen en Zelenko zeggen (zeer) goede resulaten te zien met ivermectine, net zoals Dr. Landrito (zie video hieronder). Bijwerkingen zijn er bijna niet, en als ze er zijn, zijn ze mild van aard.


Begin december kwam dr. Pierre Kory naar voren namens de FLCCC; een groep kritieke zorg specialisten die bij elkaar meer dan 1.000 publicaties hebben. Hij bevestigt bovenstaande bevindingen en dringt aan dat de medische instanties in de Verenigde Staten zich moeten gaan verdiepen in ivermectine en dat hij het van de zotte vindt dat dit niet allang is gebeurd. Echter stelt hij dat we niet ziek kunnen worden wanneer we ivermectine als profylaxe innemen. Dit is niet waar, de kans om ziek te worden bestaat namelijk nog steeds, blijkt uit de uitgevoerde studies. Misschien bedoelt hij het bij wijze van spreken:

De effectiviteit en veiligheid van dit medicijn in een vroeg stadium, is respectievelijk zo overdonderend en overduidelijk: Waarom wordt dit middel, dat al jaren zonder problemen op de markt is, waarvan de afgelopen 30 jaar al 2,5 miljard dosissen zijn gedistribueerd, niet per direct ingezet in de eerste lijn (en tweede lijn)? Waarom gaat dit medicijn niet door een versnelde goedkeuringsprocedure zoals remdesivir en alle vaccins. Waarom geeft de media geen aandacht aan dit middel?

Wanneer het geen crisis is, is het begrijpelijk dat medicijnen grondig moeten worden onderzocht voordat ze op grote schaal worden gebruikt. Dit betekent dat er meerdere randomized controlled studies (RCT) of andere sterke/betrouwbare studies moeten worden gedaan, die allemaal aangeven dat het middel veilig en effectief is. Maar in tijden zoals deze kunnen onszelf afvragen of we dit nog wel kunnen permitteren, en of dit überhaupt nog wel ethisch verantwoord is. Want hoe langer je wacht, hoe meer (onnodige) doden er zullen vallen.

Als arts is het je taak om er alles aan te doen om je patiënt beter te krijgen. In een crisis zoals deze is het dus ook je taak om hier zelf onderzoek naar te doen wanneer je geen behandeling voor handen hebt, of het je niet lukt om mensen beter te maken. Stel je hebt als huisarts de bovenstaande studies over ivermectine gelezen, en je ziet dat het veel effect lijkt te hebben en het geen ernstige bijwerkingen veroorzaakt, vervolgens zie je de video’s waarin meerdere doktoren dit beamen; doe je dan als huisarts nog goed je werk wanneer je dit middel vervolgens niet voorschrijft, wetende dat paracetamol niets uit zal halen?

Ik denk zelf dat geen huisarts die deze informatie met een open en objectieve blik tot zich neemt, tot de conclusie komt dat ivermectine erger is dan de kwaal wanneer het in de eerste lijn wordt ingezet. Wanneer hij/zij tot de conclusie komt dat deze middelen effectief en veilig lijken/zijn bij eerstelijns COVID-19-patiënten, is hij/zij volgens zijn eed verplicht om het in ieder geval uit te proberen.

De behandelingen in Nederlandse ziekenhuizen zijn nu nog niet zo goed dat het een lockdown overbodig maakt. Wat ik dus niet begrijp, is dat na deze studies, die lieten zien dat ivermectine louter milde bijwerkingen- en (zeer) goede resultaten oplevert, dit middel niet per direct werd/wordt uitgeprobeerd in (een aantal) Nederlandse ziekenhuizen, net zoals in het begin met HCQ werd gedaan. 

Op de pagina van medicamenteuze behandeling voor COVID-19 op de website van Stichting Werkgroep Antibioticableid (SWAB) staat dit over ivermectine: “ivermectine dat ook in vitro activiteit blijkt te hebben, maar door MSD wordt ontraden omdat dat alleen met een honderdvoudig hogere dosis dan de standaarddosis in vivo bereikt kan worden.”
Ze praten hier dus alleen over de reageerbuisstudie en negeren alle andere studies.
Waarom wordt dit medicijn en de studies hierover compleet genegeerd door de Nederlandse gezondheidsinstanties?

Samenvattend: Wat de studies hier boven ons vertellen, is dat ivermectine voor een 85-90% reductie in ziekenhuisopnames en doden kan zorgen. En dat het beter werkt naarmate het eerder wordt ingezet. Momenteel is het zo dat, wanneer we positief getest worden, we aan ons lot worden overgelaten en er niets wordt gedaan totdat we in het ziekenhuis belanden. Waarom krijgen we bij een positieve testuitslag geen ivermectine aan huis gebracht, voor zowel de positief geteste als zijn/haar huisgenoten, dat zij het vervolgens als respectievelijk vroege behandeling en profylaxe in kunnen nemen.

Momenteel wordt er geschat dat ongeveer 70% van de Nederlandse bevolking (+\- 12 miljoen mensen) besmet moet raken om groepsimmuniteiten te bereiken en dat de beste schatting van de infection fatality rate (IFR) 0,23% is; dan zal dit betekenen dat er ongeveer 27.600 mensen dood zullen gaan in Nederland als we zo door gaan. Zelfs als we de 9000 doden die er nu al zijn, er niet van af halen, en we aannemen dat door het gebruik van ivermectine in de eerste lijn en in ziekenhuizen, 85% van de mensen die eigenlijk zou overlijden, niet overlijdt; dan zal dit betekenen dat er nog ongeveer 4100 mensen komen te overlijden. Dit zal dus betekenen dat we per direct uit deze crisis zijn. De griep eisde de afgelopen 5 jaar namelijk gemiddeld zo’n 6400 levens per jaar op, en daar heeft nooit een haan naar gekraaid. We moeten wel rekening houden dat 0% risico niet bestaat en dat er hoe dan ook mensen dood zullen gaan door dit virus, en we ergens genoegen mee moeten nemen. Als we vervolgens kijken hoeveel mensen er in 2019 zijn overleden aan kanker en hart- en vaatziekten is dat respectievelijk 45.000 en ruim 37.000, vind ik het redelijk om te zeggen dat het overlijden 4100 mensen (de hoeveelheid mensen die normaal gesproken in 10 dagen overlijdt in Nederland), geen reden is om het land op slot te gooien, want de schade die we aanrichten met deze maatregelen is echt ongekend.* Laten we plaats daarvan een lockdown doen voor kanker en hart- en vaatziekten. *Hier kom ik in het stuk ‘de media & gevolgen van de maatregelen’ op terug.

De huisarts Rob Elens heeft een brief gemaakt die je aan je huisarts zou kunnen geven, mocht je behandeld willen worden met dit medicijn.
Let op; dit is geen medisch advies, ik maak jullie alleen bewust van de rechten/mogelijkheden die jullie hebben.
Tevens heb ik een pdf gemaakt die de onderzoeken naar ivermectine opsommen. Dit pdf zal je per post of per e-mail naar je huisarts kunnen sturen, waarna hij/zij hopelijk tot de conclusie komt dat hij dit middel ook gaat inzetten op zijn/haar COVID-19-patiënten.

Samenvatting:

 • Een eenmalige dosis ivermectine vermindert de tijd van verblijf in het ziekenhuis significant in positief geteste patiënten met milde tot matige klachten. (Begin juli)
 • Ivermectine + doxycycline lijkt effectiever te zijn en voor minder bijwerkingen te zorgen dan het protocol van Raoult (HCQ + AZT) in positief geteste eerstelijns patiënten. (Half juli)
 • Ivermectine kan voor een 87% reductie in het aantal mensen dat symptomen krijgt wanneer het als profylaxe wordt ingezet op nauwe contacten van COVID-19-positief-geteste patiënten. (Eind augustus)
 • Ivermectine kan voor een 87% reductie in het aantal doden- en een 89% reductie in het aantal IC-opnames zorgen wanneer het wordt ingezet op COVID-19-positief-geteste patiënten met milde tot matige klachten (eerstelijns patiënten). (Eind september)
 • Ivermectine kan voor een 40% reductie in het aantal doden zorgen wanneer het wordt ingezet op gehospitaliseerde COVID-19-positief-geteste patiënten. Dit is ongeveer 50% wanneer ze ernstige longproblemen hebben. (Half oktober).
 • Ivermectine kan bij een hogere dosering voor meer dan een 90% verbetering zorgen in de verbetering van klachten- en voor meer dan een 90% reductie zorgen in de verslechtering van klachten in positief geteste eerstelijns patiënten. (Half november).
 • Ivermectine kan bij een hogere dosis voor een 88% verbetering zorgen in de verbetering van klachten-, voor een 87% reductie zorgen in de verslechtering van klachten-, en voor een 90% reductie zorgen in het aantal doden in positief geteste ziekenhuispatiënten. (Half november)
 • Wanneer de patiënten in de studies bijwerkingen ervoeren, waren ze louter mild van aard.
 • Meerder doktoren beamen dat ivermectine (al dan niet in combinatie) een zeer effectieve behandeling is tegen COVID-19 als het vroeg wordt toegediend en dat de bijwerkingen bijna niet bestaand en louter mild van aard zijn.
 • Er liep/loopt momenteel in Nederland geen enkel onderzoek naar de veiligheid en/of effectiviteit van ivermectine..
 • Er liep/loopt momenteel in Nederland geen enkele studie naar ivermectine.
 • De Nederlandse media zwijgt over dit medicijn.

Conclusie:

Er wordt het Nederlandse volk een medicijn onthouden die resultaten geeft zoals in de samenvatting staat beschreven. Er wordt wederom zonder goede reden voor een pad gekozen die lijdt tot meer (ernstig) zieken, meer ziekenhuisopnames, meer druk op de ziekenhuizen en meer doden. Met alle sociaal-economische gevolgen van dien. Meer dan 85% van de doden en ziekenhuisopnames in de tweede golf hadden voorkomen kunnen worden als er snel was gehandeld. Dit is een misdaad tegen de mensheid.

Deel