Remdesivir

Eind april kwam er een Chinese studie (RCT) uit die liet zien dat het door Gilead geproduceerde en gepatenteerde ebola-medicijn Remdesivir,  voor een niet significante lichte stijging (8.6%) in het aantal doden in positief geteste ziekenhuispatiënten met ernstige COVID-19 zorgde, ten opzichte van patiënten die standaard zorg ontvingen. 
De WHO SOLIDARITY-trial (RCT) die begin oktober uitkwam, concludeert voor positief geteste ziekenhuispatiënten over het algemeen:” Remdesivir heeft geen tot weinig effect op gehospitaliseerde ziekenhuispatiënten.” Echter, wanneer het medicijn vroeg werd ingezet in beide studies, leidde dit tot een daling in het aantal doden, maar deze was niet significant. 

Eind mei kwamen er voorlopige resultaten van een grote studie (RCT) naar voren die lieten zien dat Remdesivir leidde tot een significant sneller herstel (33%) en een niet significante reductie in het aantal doden (27%) in positief geteste ziekenhuispatiënten.

Bij dit medicijn werd ook duidelijk, hoe eerder de patiënt behandeld word/hoe minder erg hij/zij eraan toe is, hoe beter het resultaat. Het medicijn ging al vanaf begin mei een versnelde goedkeuringsprocedure in, en werd eind juni goedgekeurd voor het gebruik in ziekenhuizen.

Quote uit het bericht van het CBG: “Nog niet alle informatie uit de onderzoeken is compleet en bekend. Wel zijn er, op basis van de beschikbare informatie, voldoende aanwijzingen dat de positieve effecten van het medicijn opwegen tegen de risico’s. Daarom is remdesivir onder voorwaarden goedgekeurd voor één jaar.” 

Het kwalijke hieraan; vanaf begin mei ging het een versnelde goedkeuring in omdat er positieve geluiden waren, en minder dan twee maanden later was het goedgekeurd. Kijken we naar ivermectine, waarvan al begin juli de eerste studie naar buiten kwam met zeer positieve resultaten, die de maanden daarop keer op keer werden bevestigd; hierbij is tot op de dag van vandaag geen versnelde goedkeuring gestart. 

Begin oktober kwamen de voorlopige resultaten van de eerste grotere studie (RCT) naar het effect van ivermectine op gehospitaliseerde COVID-19-patiënten, naar buiten. Er werden 183 personen behandeld met ivermectine + doxycycline en standaard zorg, en 180 met een placebo en standaard zorg. Van de behandelde groep hadden 2 personen last van brandend maagzuur en 7 van indigestie. Van de onbehandelde groep had niemand bijwerkingen. De (zeer) significante resultaten:

Uitkomstivermectine groepPlacebogroepVerbetering
Aantal overleden03
% binnen 7 dagen beter60.744.437% (p<0.03)
% patiënten die langer dan 12 dagen over herstel deden2337.262% (p<0.004)
% patiënten die achteruit gaan qua symptomen8.717.8%51% (p<0.013)
% patiënten die langer dan 14 dagen COVID-positief zijn7.72062% (p<0.001)

Daarnaast is er nog de studie die half november uitkwam, die de onderstaande resultaten liet zien:

Group 1 is de groep met milde tot matige klachten die ivermectine kreeg toegediend, groep 2 de controlegroep met milde tot matige klachten. Groep 3 is de groep met ernstige klachten die ivermectine kreeg toegediend, groep 4 de controlegroep.

Dit zijn toch echt betere resultaten dan remdesivir bewerkstelligt in ziekenhuispatiënten met milde tot matige en ernstige klachten. Toch gaat ivermectin (+ doxcycycline) op dit moment niet door een versnelde goedkeuring en/of wordt het niet gebruikt/onderzocht in de Nederlandse ziekenhuizen. Waarom niet?

Dus het gepatenteerde medicijn Remdesivir, dat $2340 per behandeling van 5 dagen kost en dat voor mindere resultaten zorgt dan ivermectine, gaat wel door een versnelde goedkeuringsprocedure en wordt goedgekeurd. En ivermectine, dat ongeveer €20 per behandeling kost en voor een 40% reductie in het aantal doden in ziekenhuispatiënten kan zorgen, wordt niet goedgekeurd en zit überhaupt niet in de wachtrij voor goedkeuring. 

En waarom kreeg/krijgt calcifediol, dat maar een paar euro per behandeling zal kosten, deze voorkeursbehandeling niet? In de studie die eind augustus uitkwam zorgen het immers voor een 87% reductie in IC-opnames in ziekenhuispatiënten met milde tot matige klachten. Als dat geen veelbelovende resultaten zijn, weet ik het ook niet meer.

Ivermectine en calcifediol zijn niet de enige middelen die links worden laten liggen. 19 juli kwam er al een studie uit naar het effect van broomhexine (een middel dat je bij de kruidvat kunt kopen) op patiënten met milde tot matige klachten. 78 symptomatisch positief geteste patiënten werden gerandomiseerd over 2 groepen van 39. Deze twee groepen waren statistisch gezien gelijkwaardig, al bevatte de behandelede groep procentueel gezien meer patiënten met diabetes en minder mannen. De (zeer) significante resultaten:

Ook al is het een kleinschalige studie, de resultaten zouden in ieder geval aan moeten zetten tot verder onderzoek in Nederland. In plaats daarvan wordt het middel totaal genegeerd (ook door de media). En van een rolling review is geen sprake. Waarom niet?

19 november kwamen er ook positieve berichten naar buiten over het middel tocilizumab; het kwam zelfs in het journaal (vanaf 3:30). Dit was na aanleiding van de resultaten die werden behaald in het REMAP-CAP-onderzoek In Europa. Tocilizumab is een immuun-modulator; een middel dat, net zoals dexamethson, alleen gebruikt kan worden wanneer het immuunsysteem in overreactie gaat (dus in een laat stadium van de ziekte). Opnieuw geen middel dat voorkomt dat we überhaupt in het ziekenhuis belanden. De onderzoekers van de REMAP-CAP studie zeggen significante resultaten te zien, al zijn de resultaten nog niet naar buiten gekomen. De andere studies die de effectiviteit van tocilizumab onderzochten, lieten matige resultaten. Toch gaat het middel al sinds augustus door een versnelde goedkeuring (rolling review). Het is alleen nog niet goedgekeurd omdat de resultaten dit tot nu toe nog niet toelaten.
Waarom gaat dit middel wel door een rolling review, terwijl de resultaten tot nu toe matig zijn, en de middelen als ivermectine en calcifediol niet, terwijl het allemaal middelen zijn voor in het ziekenhuis?

Begin novermber kwam er een studie (RCT) uit Pakistan, die onderzoek deed naar de effectiviteit van honing en nigella sativa (zwart komijnzaad) op patiënten met matige en ernstige klachten (ja, je leest het goed; honing en zwart komijnzaad), wanneer het werd vergeleken me een placebo (gedestilleerd water). De verbluffende zeer significante resultaten:

 Mild/matig StatistiekErnstige Statistiek
UitkomstHoning & zaad (N=107)Placebo (N=103)Effect & p-waardeHoning & zaad (N=50)Placebo (N=53)Effect & p-Waarde
Gemiddeld Verlichting symptomen  4 dagen7 dagen6.11 p<0.00016 dagen 13  dagen4.04 p<0.0001
Negatieve PCR6 dagen10 dagen5.53 p<0.00018.5 dagen12 dagen4.32 p<0.0001
Ontslag ziekenhuis (voor) 6e dag en kan weer aan activiteiten beginnen64%11%p<0.000128%1.4%p<0.0001
Dood binnen 30 dagen0%1.37%p<0.494%18.87%p<0.029
N is het aantal mensen in de controle en behandelde groepen. Een p-waarde lager van 0.0001 is zeer zeer significant. Een effect van groter dan 1 is een zeer groot effect

Dit zijn resultaten die remdesivir, dexamethason en tocilizumab bij elkaar nog niet kunnen bereiken. Toch volgde er geen nieuwsbericht en geen rolling review.

Conclusie:

Een dure, gepatenteerde behandeling (remdesivir), die qua resultaten onderdoet, en die qua bijwerkingen gelijkwaardig is of onderdoet aan het goedkopere calcifediol, ivermectine (+ doxycycline) en honing & zwart komijnzaad, krijgt een voorrangsbehandeling ten opzichte van de goedkopere medicijnen. Tevens wordt het middel broomhexine genegeerd. Op gebied van logica bestaat hier geen enkele verklaring voor.

Deel