Toekomst

Voordat ik het ga hebben over de toekomst, wil ik het eerst hebben over hoe dit allemaal begon.
In december 2019 brak er een virus uit in Wuhan, China. Besmette personen kregen een scala aan klachten die doktoren nog nooit op deze manier hadden gezien (1, 2). De ziekte die het virus (SARS-CoV-2) veroorzaakte, werd COVID-19 genoemd. In plaats van iedereen in China te waarschuwen en wetenschappers te laten onderzoeken waardoor deze ziekte werd veroorzaakt, werden de Chinese wetenschappers opdracht gegeven om te stoppen met testen en de monsters te vernietigen. Waarom?

Het is tot op de dag van vandaag nog onduidelijk waar de verspreiding van dit virus is begonnen. Wat wel duidelijk is, is dat het niet op de markt in Wuhan is begonnen, omdat 14 van de 41 eerste besmettingen (waaronder de eerste besmetting) niet zijn terug te leiden naar de markt.
Het is belangrijk om te weten waar dit ooit begonnen is, zodat we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Het zal namelijk zonde zijn als ‘wet markets’ verboden worden, wanneer dit er niets mee te maken heeft.

Het is niet onaannemelijk, en misschien juist meer aannemelijk, dat het virus in een lab is gecreëerd/bewerkt en vervolgens per ongeluk (of expres) is ontsnapt. Ten eerste staat er in Wuhan het enige Level 4 Biosafety laboratorium (Wuhan Institute of Virology) van China waar aan SARS-CoV-2 gewerkt mag worden; precies de plek waar deze narigheid allemaal begon.
Ten tweede: In 2013 hadden wetenschappers in het bovengenoemde lab in Wuhan, SARS-achtige vleesmuiscoronavirussen die de ACE-2 receptor gebruikten om de cel binnen te dringen, geïsoleerd. Vleermuiscoronavirussen zijn genetisch heel vergelijkbaar met SARS-CoV-2 en SARS-CoV-2 gebruikt ook de ACE-2 receptor om de cel binnen te komen.
Daarnaast laat een studie uit 2015 zien dat wetenschappers erin waren geslaagd om een spike-eiwit van een vleermuis die bindt met de ACE-2 receptor (net zoals SARS-CoV-2 doet), aan een op muizen aangepast SARS-CoV virus te zetten. Dit virus liet zowel in de reageerbuis als in muizen pathogenese zien.
Tevens lieten wetenschappers in 2002 zien dat ze ‘from scratch’ een functioneel poliovirus konden creëren die nauwelijks te onderscheiden was van het origineel. Het virus was in staat om muizen te doden.
Polio is net als SARS-CoV-2 een RNA-virus. De RNA-keten van het SARS-CoV-2 virus is daarentegen wel ongeveer 4 keer zo lang als een poliovirus. Echter constateerden wetenschappers in 2000 dat het creëren van lange strengen viraal RNA al mogelijk was, en dat een ongelimiteerde lengte binnen handbereik lag. Een studie uit hetzelfde jaar bevestigde dit: Wetenschappers waren erin geslaagd om met behulp van cDNA een functioneel coronavirus RNA te maken.

De techniek is dus momenteel zover, dat het zeker niet onaannemelijk is dat SARS-CoV-2 zijn origine kan hebben in een lab.

Niet alleen op technisch gebied is het niet onaannemelijk dat het virus is een lab is gemaakt, maar ook de manier waarop dit virus de kop op stak versterkt dit idee. Wanneer een virus kan overspringen van dier op mens, heeft er een mutatie plaats gevonden die dit mogelijk maakt. Deze mutatie maakt het praktisch mogelijk dat dit gebeurd. Echter is het onmogelijk dat het virus direct is aangepast aan de mens en zich direct goed kan verspreiden naar andere mensen, zoals met SARS-CoV-2 het geval is. De symptomen van de ziekte hadden namelijk voor deze uitbraak nog niet ergens plaatsgevonden en het virus verspreide zich direct als een lopend vuurtje. Een virus doorloopt een voorspelbaar process die maanden tot jaren kan duren, voordat het goed aangepast is aan de gastheer en zich goed kan verspreiden. De verspreiding zal eerst lokaal, met relatief kleine uitbraken plaatsvinden, waarna het door mutatie zo kan zijn dan het virus steeds besmettelijker wordt (en daardoor dus overleeft). Dit zie je terug bij ieder virus die recentelijk voor het eerst opdoken; SARS, MERS, Ebola, Zika. Het enige virus waarbij dit niet gebeurde was H1N1, waarvan wordt gezegd dat het een duidelijke onnatuurlijke origine heeft, onder meer omdat het geen duidelijke genetische voorouder(s) heeft.

Voor een meer gedetailleerde en uitgebreidere uitleg, raadt ik aan om dit blog te lezen.

Al snel nadat het virus zich begon te verspreiden (17 maart) kwam er een studie uit (The proximal origin of SARS-CoV-2), waarin wetenschappers, naar eigen zeggen, duidelijk lieten zien dat het virus niet in een lab is gemaakt/opzettelijk is bewerkt.

De reden hiervoor was dat ze stelden dat het simpelweg onmogelijk was om dit in een laboratorium te maken, omdat de techniek daarvoor er nog niet is. Maar de studies die ik hierboven heb laten zien, laten duidelijk zien dat dit niet tot het rijk der onmogelijkheden behoort. Tevens werden er enkele zeer relevante studies uit dit paper gelaten die dit konden kunnen laten zien.
Daarnaast worden er zwakke argumenten gegeven waarom SARS-CoV-2 een virus is dat van dier op mens is overgesprongen. Zie de video hieronder voor de wetenschappelijk onderbouwing van mijn beweringen en de ontleding van The Proximal Origin of SARS-CoV-2.

Ik wil hiermee niet zeggen dat dit virus uit een lab komt, maar wel dat die optie zeer zeker mogelijk is. En als het toch uit een lab komt wil ik ook niet zeggen dat het expres is losgelaten. Virussen worden namelijk soms aangepast om te kunnen gebruiken voor de productie van nieuwe vaccins. Wel vraag ik mij af waarom dit soort onderzoek überhaupt toegestaan is wanneer dit het resultaat kan zijn

Het vreemde is dat er erg veel moeite lijkt te worden gedaan om dit te ontkennen, terwijl het een zeer plausibele, en misschien zelfs de meest voor de hand liggende optie is. Zo heeft de WHO een plan opgezet om de origine van het SARS-CoV-2 te achterhalen. Hierbij wijzen ze, zonder het direct te zeggen, de mogelijkheid af dat het virus in het Wuhan Institute of Virolgy kan zijn gecreëerd en vervolgens is vrijgekomen. Ze hebben het namelijk louter over ‘zoonotic (emerging) diseases’ (dus overgesprongen van dier op mens) en dat ze onderzoek gaan doen naar dieren die als intermediair zouden hebben kunnen dienen, voordat het op mensen is overgesprongen.

Het ironische is wel dat ze zeggen dat de aanpak het onderzoek open-minded is en dat ze geen enkele hypothese uitsluiten die kan lijden tot het vergaren van nieuw bewijs.

Er wordt dus veel moeite gedaan om een origine uit een lab te ontkennen en er wordt geen moeite gedaan om dit verder te onderzoeken, terwijl dit wel een zeer plausibele optie is. Waarom?
Een mogelijke optie zou kunnen zijn dat coronavirussen momenteel worden gezien als mogelijke vector voor HIV-vaccins. Wanneer dit slaagt, zal dit vele miljoenen of zelfs miljarden euro’s op kunnen leveren.

Om de boel een beetje luchtig te houden, wil ik tussendoor een kleine, ironische samenvatting geven van wat er tot nu toe is gebeurd:

Eind 2019 brak er in China een virus uit. Al snel werd duidelijk dat het virus zijn origine had op een markt in Wuhan. Dit was zo, omdat de eerste besmette persoon daar niet was geweest en hij er ook geen enkele connectie mee had, net zoals 13 van de 40 andere personen die als eerste besmet waren geraakt.
Het enige Biosafety level 4 laboratorium in China waar ze aan dit soort virussen zouden kunnen werken, lag in Wuhan. Maar omdat in die tijd de techniek rondom het creëren en manipuleren van virussen al zover gevorderd was dat ze dit virus in theorie konden maken, en omdat dit virus zich als een lopend vuurtje verspreidde, zoals elk ander virus dat in de geschiedenis van de mensheid van dier op mens was overgesprongen, dat niet deed; was de enige logische verklaring dat dit virus van dier op mens was overgesprongen en dat het absoluut onmogelijk was dat het virus uit dat lab kon komen. In de tijd daarna werd daarom ook een grote speurtocht naar vleermuizen georganiseerd, in de bosjes rondom Wuhan.

In tegenstelling tot elk ander virus uit de geschiedenis, werd het volk niet direct in een angststuip gejaagd. Men hoefde zich geen zorgen te maken, totdat het virus zich over de hele wereld had verspreid. Toen pas was het virus zeer besmettelijk en bleek het een sterftepercentage van 3,4% te hebben. Het virus werd daarom geschaald onder de klasse-A virussen, waardoor overheden meer mogelijkheden hadden tot het nemen van strengere maatregelen.

Bruno Bruins, de minister van volksgezondheid aan het begin van de crisis, werd het allemaal snel te veel. Hij moest van het WHO opeens de waarheid gaan verkondigen; iets wat hij na al die jaren politiek niet meer gewend was. Hij viel flauw en werd opgevolgd door voormalig basisschoolleraar, en dus gezondheidsgoeroe, Hugo de Jonge. Hij had, in tegenstelling tot Bruno, geen moeite met het volk eens even goed de waarheid te vertellen.

Aan het begin was nog heel weinig bekend over het virus, maar wat al wel 100% zeker was, was dat het virus zich louter via grote druppels verspreidde, omdat dit nu eenmaal zo was, en omdat dit in de theorie en in de praktijk niet naar voren kwam. Daarom werden mensen opgesloten in hun huis en moesten zij hun ramen potdicht doen, zodat ze niet per ongeluk op mensen spuugden die buiten op straat liepen; de zondaars. Ook moesten de mensen hun handen kapot wassen; want waarom zou je een gezonde beschermlaag op je huid willen hebben als je ook smetvrees kon hebben en tegelijkertijd wist dat je op deze manier geen enkele besmetting zou voorkomen?
Knuffelen mocht ook niet meer, want truivirussen waren het meest besmettelijke soort virussen. Als mensen toch wilden knuffelen, of zoenen, dan mocht dat via een vuilniszak.
Al snel kwam DE dokter op het gebied van infectieziekten met een medicijn op de proppen: Hydroxychloroquine. De crisis leek voorbij, maar jammer genoeg was dit middel na decennialang gebruik opeens levensgevaarlijk, behalve voor de mensen die dit dagelijks innamen. Wanneer het in combinatie met azitromycine en zink werd gebruikt was het minstens 10x dodelijk dan COVID-19, dus gebruikten ze liever een middel zonder anti-virale werking waarvan de veiligheid bij COVID-19-patiënten nog niet was onderzocht: Paracetamol.

Tijdens de eerste golf werkte het ziekenhuispersoneel zich het zweet uit de bilnaad. Om ze te bedanken, gaf de overheid een miljardensteun aan de KLM.
Er konden veel lessen worden getrokken uit de eerste golf. Zo kwam men er achter dat het menselijk immuunsysteem, na miljoenen jaren zijn dienst bewezen te hebben, niet meer werkte. Het voldoende binnen krijgen van vitaminen en mineralen, voldoende beweging, ontspanning, menselijk contact en een goede nachtrust, haalde namelijk niets meer uit. De enige manier om het immuunsysteem te versterken, was door sociale isolatie en sterftecijfers. Isolatie bleek zo effectief te zijn dat het de nieuwe vitamine D werd genoemd. Het spreekwoord ‘iemand in het zonnetje zetten’ werd in deze tijd dan ook veranderd naar ‘iemand in isolatie zetten.’ Isolatie zorgde ervoor dat mensen een flinke boost kregen aan depressie, eenzaamheid, wanhoop, stress en angst; wat op zijn beurt het immuunsysteem in opperste staat van paraatheid bracht.
Van deze emoties bleek angst de beste immuunbooster te zijn. Omdat angst zo effectief was, besloot de overheid, nadat het bekend werd dat COVID-19 qua sterfte te vergelijken was met een stevige griep en daardoor niet meer in de A klasse van virussen hoorde te zitten, om het toch in deze klasse te laten staan. Dit was mede mogelijk omdat de regels die voor overheid waren gemaakt, niet voor hen golden. Doordat het virus als klasse A werd bestempeld, konden er hardere maatregelen worden genomen. Op deze manier werden de mensen in een continue staat van angst gehouden, en zouden ze de dus door een sterker immuunsysteem, eerder van deze crisis af zijn.
Tevens vroeg de overheid de media om de mensen zoveel mogelijk de stuipen op het lijf te jagen. De media stemde in, zoals ze altijd deden. Vervolgens werden er dagelijks sterftecijfers gepresenteerd. Wanneer er niet genoeg doden waren, werd het aantal positieve testen gebruikt; deze werden dan besmettingen of zieken genoemd, wat feitelijk niet juist was, maar wel voor meer angst zorgde. Een leugentje om bestwil dus. Wanneer er (bijna) geen positieve testen waren, werd er gedreigd met een mogelijke stijging van het aantal positieve testen. En wanneer het aantal positieve testen niet snel genoeg daalde, werd het geheime wapen ingezet: Ab Osterhaus. Hij ging dan vertellen dat, als we zo door gingen, SARS-CoV-2 wel eens kon veranderen in de Spaanse griep en dat de halve wereld dan dood zou gaan. Mensen werden hierdoor spontaan COVID-19-negatief. Ab werd dan ook ingezet op de IC. Patiënten die aan de beademing lagen kregen een koptelefoon op waar Ab Osterhaus bij Op1 op repeat werd gezet.

Dat de complete middenstand naar z’n gootje ging maakte het volk en de overheid niet zoveel uit. Waarom heb je een kroeg nodig als je ook thuis in eenzaamheid bier kan drinken? Waarom zou je naar een restaurant gaan, als ze ook bezorgen? En waarom zou je de HEMA overeind houden, als hun rookworsten toch niet lekker zijn?
En dat het aantal mensen in hongersnood binnen een jaar tijd verdubbelde, was alleen maar goed; vasten is gezond. Wie wilde daar nu niet aan bijdragen?

Uit eigen verzonnen onderzoek bleek dat het immuunsysteem van de mensen pas weer normaal zou werken wanneer er een vaccin was. Dit werd zo vaak gezegd dat het vanzelf waar werd.

Toen het eenmaal warmer weer werd, daalde het aantal besmettingen en stroomden de ziekenhuizen leeg. Dit gebeurde op het complete noordelijke halfrond. Dit had logischerwijs niets te maken met de seizoenswisseling, maar dit kwam door het gedrag van het volk. Zij hielden zich goed aan de grondig wetenschappelijk onderbouwde en overmatig proportionele maatregelen. Iedereen kon, ging en mocht weer een beetje ontspannen, maar dit was de grootste fout die men kon begaan. Aan het einde van de zomer was iedereen zo depressieloos, niet eenzaam, stressloos en niet angstig dat het virus weer toesloeg. Zelfs Hugo’s hamer leek weinig effect te hebben. Echter lag dit niet aan Hugo of Hugo’s hamer, maar wederom aan het gedrag van het volk. Want de overheid had tot dan toe nog geen fout gemaakt, en deed er alles aan om de druk op de ziekenhuizen te minderen en schade aan de economie te beperken. Wanneer de overheid onverhoopt toch een foutje maakte, gaven ze de schuld aan het volk. Zo ontstond er een polarisatie; wat vervolgens leidde tot veel woede, stress, onrust en onenigheid. Dit gaf weer een boost aan het immuunsysteem; en zo had de overheid zijn fout weer goed gemaakt.
De enige fout die de overheid was begaan, was het niet eerder verplichten van mondkapjes. Een half jaar lang riepen ze dat het dragen van een mondkapje voor schijnveiligheid zorgde, waarbij ze verwezen naar wetenschappelijk onderzoek die dit liet zien. Maar na een half viel het kwartje pas: Schijnveiligheid is ook een vorm van veiligheid; en dus werd het in de spoedwet gezet. De spoedwet die de Nederlandse democratie veranderde in een dictatuur. Dit werd alleen maar toegejuicht, want hoe meer onderdrukking, hoe meer angst, hoe beter.

Opnieuw stak een nieuw medicijn de kop op: Ivermectine. Het zou voor een 85% reductie in doden en ziekenhuis opnames kunnen zorgen wanneer het vroeg werd ingezet. Toch besloot de overheid om dit middel niet in te zetten; dit zou namelijk leiden tot te veel druk op de huisartsenpraktijken en dan hadden ze een dubbel zo groot probleem. Daarnaast zou het goedkope Ivermectine, het peperdure Remdesivir en het vaccin in gevaar kunnen brengen. En omdat het zo slecht ging met de economie konden ze het niet veroorloven om miljardenbedrijven geen geld te laten verdienen aan deze pandemie. Tevens waren de meer dan 30 studies over Ivermectine, die allemaal positieve resultaten lieten zien, waarin ruim 1000 patiënten het middel voorgeschreven hadden gekregen, waarvan niemand een ernstige bijwerking had ervaren, niet voldoende om de effectiviteit te bepalen- en de veiligheid te waarborgen van een middel dat jaarlijks door meer dan 100 miljoen mensen wordt geslikt.
Om het zekere voor het onzekere te nemen, besloten de overheidsinstanties dat ze alle mogelijke medicijnen die effecten konden hebben, niet in te zetten of verder te onderzoeken, behalve als er veel geld aan viel te verdienen. De media stemde hiermee in. Het redden van zoveel mensenlevens kon namelijk het einde van deze pandemie betekenen, en zo’n blijde boodschap kon de bevolking op dat moment niet gebruiken. Dit zou namelijk leiden tot een daling in angst en stress, en het was nu juist niet de bedoeling dan mensen ziek werden.

Toen iemand een compleet functionerend hospitaalschip aanbod, inclusief apparatuur en personeel, die gebruikt kon worden als IC, werd dit afgeslagen. Iedereen die in de zorg werkte had namelijk last van zeeziekte, en het geld om kleine aanpassingen aan deze boot te maken zodat het toch gebruikt kon worden, was er simpelweg niet. De laatste centen waren namelijk opgegaan aan de welverdiende vakantie van koning Willem.

Ze bleven wachten tot het vaccin er was. Eén studie, waarbij ruim 40.000 kerngezonde mensen tussen de 16 en 65 jaar werden gevaccineerd, waarvan in totaal minder dan 200 man COVID-19 kregen, was ruimschoots voldoende om van dit experimentele mRNA-vaccin de effectiviteit- en de veiligheid; op lange termijn, voor mensen boven de 65, voor zwangere vrouwen en voor mensen met allergieën en andere onderliggende aandoeningen, te bepalen. Omdat het EMA het vaccin nog voorwaardelijk had goedgekeurd, waarmee het stelde dat het een doorlopend experiment is, en omdat het effect van het vaccin op de vruchtbaarheid nog niet bepaald was, ging het licht om te prikken in Nederland op groen.
Op de een of andere miraculeuze wijze, net voordat de spuit in iemands arm werd gezet, begon het immuunsysteem van die persoon weer normaal te werken, en wekte het vaccin een immuunreactie op. Degene was beschermd en had zijn vrijheid weer terug, en moest daarom thuis blijven bij klachten. Er was zoveel vertrouwen in het vaccin, dat iedereen een coronapaspoort moest krijgen. Wanneer men een prikje had gehad of een negatieve test terugkreeg, mocht men met een mondkapje op, op anderhalve meter afstand, weer bier drinken met één kameraad. Ze hadden het goede oude leven weer terug, zonder ook maar iets te verliezen op hun vrijheid en alleen maar te winnen aan veiligheid. De overheid werd bedankt. Wat was het volk blij dat hun immuunsysteem weer werkte omdat de overheid dat zei. En wat waren ze blij dat al die viruswappies naar heropvoedingskampen waren gestuurd. Zij werkten tijdens deze crisis ook alles tegen door hun gekke gepraat over gezondheid, ventilatie en medicatie.

En ze leefden nog lang en gelukkig

The Great Reset, Sustainable Development Goals & Build Back Better

Wat de toekomst voor ons in petto heeft weet niemand. Maar we kunnen wel, net zoals bij een weersvoorspelling, een goede inschatting maken. Aan de hand van het (recente) verleden en de agenda’s van verschillende wereldleiders en andere invloedrijke personen, valt een goede inschatting te maken.

Tijdens deze crisis hebben we gezien dat wij als mensen in staat zijn tot rigoureuze aanpassingen in onze levensgewoonten wanneer wij bang zijn dat wij, of onze naasten, schade op lopen of het leven laten. Deze angst wordt gevoed doordat wij dag in dag uit, door de overheid en de media, worden gewezen op de eindigheid van ons leven.

Tevens zien we dat het huidige systeem niet is opgewassen tegen een (onnodig lang in stand gehouden) crisis zoals deze. Dit zien en weten ook veel wereldleiders en andere invloedrijke personen. Zo kwam in juni dit jaar het World Economic Forum (WEF) met een video naar buiten, waarin zij stelden dat de wereld toe is aan een grote reset (The Great Reset).

Quote Wikipedia:

“Het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, ministers-presidenten en anderen), intellectuelen en journalisten, in totaal zo’n 2500 personen. Omdat in Davos de invloedrijkste personen, onder wie vele staatshoofden, samenkomen, is het een invloedrijk platform.
In de raad van toezicht hadden in 2020 zitting onder anderen Al Gore, oud-vicepresident van de Verenigde Staten, Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, en Feike Sijbesma, bestuursvoorzitter van DSM en lid van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) en Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Partners waren in 2020 onder andere Shell, Schiphol, Rabobank, KPN, ING Groep, ABN AMRO, Heineken, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), Europese Investeringsbank en Apple.”

“Volgens critici is het WEF een zakenforum waar de rijkste bedrijven kunnen onderhandelen over deals met andere bedrijven of met politici. Het doel van het WEF voor veel van de deelnemers zou persoonlijk gewin zijn in plaats van het oplossen van maatschappelijke wereldproblemen. Bovendien vinden tegenstanders dat het WEF een niet-democratisch gekozen, maar veel te machtig forum is. Om deze redenen trekken de bijeenkomsten van het WEF regelmatig anti-globalisten.”

Klaus Schwab, de oprichter van het WEF, neemt het voortouw voor The Great Reset (TGR). Hij stelt dat het huidige systeem niet meer is gemaakt voor de 21e eeuw, dat de wereld een ‘grote reset’ nodig heeft en dat deze crisis een katalysator kan zijn voor deze grote reset:

Om een betere, meer veerkrachtige wereld te krijgen en om zo goed mogelijk uit deze crisis te komen, is het volgens Klaus Schwab noodzaak dat we ons sociale en economische systeem op de schop gooien. Er moet een nieuw sociaal contract komen, we moeten ons gedrag aanpassen ten behoeve van de natuur en we moeten de technieken van de ‘vierde industriële revolutie’ implementeren. Hierbij is het noodzaak dat alle delen van de wereld met elkaar samenwerken. Het (economische) systeem moet duurzaam, bestendiger tegen crisissen, zoveel mogelijk digitaal en inclusief zijn. Daarnaast moet TGR het verschil tussen arm en rijk verkleinen. Klaus heeft decennia lang gewerkt aan deze agenda. Om dit plan te laten slagen is het noodzaak dat mensen hun mindset veranderen. Op de website van het WEF staan veel verslagen van wat het WEF allemaal voor ogen heeft.

In de bovenstaande video komt ook prins Charles aan het woord. Hij heeft net zoals het WEF een video gemaakt waarin wordt gesteld dat het huidige systeem omgegooid moet worden:

Hij steekt nagenoeg hetzelfde verhaal af. De natuur moet centraal staat bij iedere beslissing die genomen wordt. Wanneer mensen na deze crisis weer aan het werk gaan, moet bij de creatie van banen (vooral) rekening worden gehouden met het milieu; om onze planeet te redden, leefbaar te houden en duurzaam te maken: De economie moet worden gereboot. ‘Carbon-tax’ zal hierbij een hulpmiddel kunnen zijn. Wederom is het noodzaak dat iedereen meedoet.

Samengevat: De nieuwe wereld moet duurzamer, groener en eerlijker worden. Alleen groen zal nog gestimuleerd worden, niet alleen voor bedrijven maar ook voor consumenten. Daarnaast moet zoveel mogelijk technologie worden gebruikt en zoveel mogelijk worden gedigitaliseerd. Iedereen moet meedoen.

Dit zijn nogal grote uitspraken van invloedrijke personen: waarom komt dit niet terug in de media?

De onderstaande video bevat een interview met hoogleraar strategisch leiderschap Bob de Wit. Hierin wordt ondermeer besproken dat de wereld toe is aan verandering; maar welke kant gaat het op/moet het opgaan? Daarnaast komen problemen en vragen die The Great Reset oproepen voorbij. Ook wordt de vierde industriële revolutie verduidelijkt en komt de macht van grote invloedrijke bedrijven (corporate states), censuur op sociale media en het social credit systeem in China aan bod. Het is een zeer genuanceerd interview wat zeker het kijken waard is en een beter beeld geeft van The Great Reset.

Het probleem van TGR; er valt louter gesproken over wat er veranderd moet worden, maar er wordt niets verteld over wat dit voor ons, als mens, betekent. Welke rechten hebben wij nog als deze plannen zijn doorgevoerd? Welke plichten zullen er dan zijn? Hoeveel van onze vrijheid moeten wij hiervoor opgeven? Kunnen wij dan nog stemmen/invloed hebben op wat er gebeurt? Kan iemand zich herinneren dat hij/zij op het WEF heeft gestemd voor het bepalen van de globale agenda? Heeft iemand van jullie überhaupt ooit het gevoel gehad, met de stem die je op nationaal niveau plaatst, invloed te hebben op de dingen die nationaal dan wel mondiaal plaatsvinden?

Net zoals we tijdens deze crisis geen enkele invloed lijken te hebben op wat er gebeurd. Geen demonstratie lijkt iets uit te halen en geen redelijk argument over mogelijke andere oplossingen lijken overwogen te worden. De mensen die in Nederland de maatregelen bepalen, lijken het niet zelf voor het zeggen te hebben.

Naast Christine Legarde (directrice van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)), Ajaypal Singh Bang (CEO van Mastercard) en de Nederlander Feike Seibesma (CEO Gist-brocades en koninklijke DSM, en invloedrijkste persoon van Nederland 2018), die het allemaal eens waren met The Great Reset, kwam António Guterrese, secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan het woord. Hij ziet ook dat het huidige systeem op veel gebieden fragiel is. Niet alleen op gebied van zorg, maar ook op het gebied van klimaatverandering en de wetteloosheid van het internet. Hij zegt dat er tijdens de crisis een grote bijeenkomst van wereldleiders is geweest om een solide basis te leggen voor een duurzaam herstel gebaseerd op de Sustainable Development Goals (Agenda 2030) en het Parijsakkoord.

Naast het WEF heeft de UN dus ook een aantal doelen: de Sustainable Development Goals (SDGs). Volgens Wikipedia:

“De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De SDGs zijn van 2016 tot 2030 van kracht, en vervangen de millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid.”

Er zijn in Nederland al meerdere projecten van start gegaan, waarbij de SDGs worden genoemd.

De 17 doelstellingen:

Dit zijn allemaal fantastische doelen waar niemand iets op tegen zal hebben. Alles rijst hier ook weer de vraag; wat betekent dit voor ons als mens/burger? Welke aanpassingen dienen wij te maken om dit te bewerkstelligen? Welke rechten zullen wij nog hebben? Hoeveel van onze vrijheid moeten wij hiervoor opgeven?
Let wel; dit zijn doelen die we nooit zullen bereiken wanneer we op huidige voet doorgaan.( lijn honger en andere dingen doortrekken )

Er moet dus echt iets drastisch veranderen.


Ook andere wereld leiders komen naar voren die zeggen dat het betere systeem moet veranderen. Daar wordt de term ‘Build Back Betterbuild back better gebruikt. Uiteindelijk komt The Great Reset, de SDGs (Agenda 2030) en Build Back Better allemaal op hetzelfde neer: Het huidige systeem is aan verandering toe/moet veranderd worden.
Al deze mensen zijn dezelfde mensen die momenteel de touwtjes in handen hebben. Ze staan of wel achter TGR of wel achter de SSGs ofwel achter het BBB. Dit zijn ook dezelfde mensen die ons hebben verteld dat er geen werkende medicijnen zijn en ook de mensen die hun mond hebben gehouden over het versterken van ons immuunsysteem vitamine D en ventilatie. Dit zijn de mensen die de crisis Veel erger hebben gemaakt dan nodig is, vervolgens zeggen dat de wereld toe is aan verandering omdat het huidige systeem het blijkbaar niet aankan en nu degenen zijn die de oplossingen aandragen em tegelijkertijd hun agenda’s uitspelen.

Dus om te vatten: de wereldleiders gebruiken deze crjisis om hun agenda’s uit te rollen. Agenda’s die zonder deze crisis (pandemie) nooit volbracht hadden kunnen worden

Deze twee video’s zijn nogal vaag, maar de boodschap is dat zij deze crisis zien als een kans om de wereld (in hun optiek) te beteren.

Op de website van het WEF staan verschillende verslagen over de aanpassingen die zij graag zien/willen maken in de wereld.
Sommige van deze veranderingen zaten er misschien al aan te komen voor deze crisis, maar worden nu versneld door deze crisis. Bijvoorbeeld dat alles steeds meer online gaat: Vergaderingen via het internet, online producten bestellen, meer vanuit huis werken. Maar er zijn ook sommige dingen die er niet aan zaten te komen, zoals het failliet gaan van de horeca.
Economie die meer bestendig is, niemand achterlaat, de planeet redt, duurzaam, kleiner gat tussen arm en rijk. Onderhevig aan interpretatie.Sociaal contract waar we ons aan moeten houden (minder vrijheid), zoveel mogelijk digitalisatie, reset the way we think and do buisinessCashless payments

Tijdens deze crisis hebben we gezien dat wij als mensen in staat zijn tot rigoureuze aanpassingen in onze levensgewoonten wanneer wij bang zijn dat wij, of onze naasten, schade op (te) lopen of het leven (te) laten. Deze angst wordt gevoed doordat wij dag in dag uit, door de overheid en de media, worden gewezen op de eindigheid van ons leven.

Tevens zien we dat het huidige systeem niet is opgewassen tegen een bewust in stand gehouden/verergerde crisis zoals deze.Dit zien en weten ook veel wereldleiders en andere invloedrijke personen. Zo kwam in juni dit jaar het World Economic Forum (WEF) met een video naar buiten, waarin zij stelden dat de wereld toe is aan een grote reset (The Great Reset). https://youtu.be/8rAiTDQ-NVY

Het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum of WEF) is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, ministers-presidenten en anderen), intellectuelen en journalisten, in totaal zo’n 2500 personen. Omdat in Davos de invloedrijkste personen, onder wie vele staatshoofden, samenkomen, is het een invloedrijk platform.
In de raad van toezicht hadden in 2020 zitting onder anderen Al Gore, oud-vicepresident van de Verenigde Staten, Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, en Feike Sijbesma, bestuursvoorzitter van DSM en lid van de raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) en Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Partners waren in 2020 onder andere Shell, Schiphol, Rabobank, KPN, ING Groep, ABN AMRO, Heineken, Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO), Europese Investeringsbank en Apple.
Volgens critici is het WEF een zakenforum waar de rijkste bedrijven kunnen onderhandelen over deals met andere bedrijven of met politici. Het doel van het WEF voor veel van de deelnemers zou persoonlijk gewin zijn in plaats van het oplossen van maatschappelijke wereldproblemen. Bovendien vinden tegenstanders dat het WEF een niet-democratisch gekozen, maar veel te machtig forum is. Om deze redenen trekken de bijeenkomsten van het WEF regelmatig anti-globalisten.
Een van die invloedrijke personen, die met dezelfde boodschap naar voren kwam, is prins Charles.
https://youtu.be/hRPQqfwwuhU

Dit zijn nogal grote uitspraken; waarom heeft de Nederlandse media hier geen bericht over gedaan?
Klaus Schwab, de oprichter van het WEF, neemt het voortouw voor The Great Reset agenda. Hij stelt dat het huidige systeem niet meer is gemaakt voor de 21e eeuw en dat we een grote reset nodig hebben. Dit vereist onder andere een nieuw sociaal contract, dat we ons gedrag aanpassen ten behoeve van de natuur en dat de technieken van de ‘vierde industriële revolutie’ gebruikt moeten worden om ons leven te beteren. Hierbij moeten alle delen van de wereld met elkaar samenwerken. Het economische systeem moet duurzaam, bestendiger tegen crisissen, zoveel mogelijk digitaal en inclusief zijn, en moet het verschil tussen arm en rijk verkleinen. Klaus heeft voor decennia gewerkt aan deze agenda. Het vertrouwen van het volk in de private sector het is het belangrijkst om dit plan te laten slagen. Sociale media moeten hier dus ook aan meer werkenFinanciën; geen short term meerIn de onderstaande video komt onder andere Peter koetje rest van de Verenigde Naties aan het woord. Hij ziet ook dat het huidige systeem op veel gebieden fragiel is. Niet alleen op gebied van zorg, maar ook op het gebied van klimaatverandering en de wetteloosheid van het internet. Hij zegt dat er tijdens de crisis een grote bijeenkomst van wereldleiders is geweest om een solide basis te leggen voor een duurzaam herstel gebaseerd op de sustainable development goals (Agenda 2030) en het Parijsakkoord.
Ook prins Charles komt aan het woord. Wanneer mensen na deze crisis weer aan het werk willen/gaan, moet bij de creatie van banen (vooral) rekening worden gehouden met het milieu; om onze planeet te redden en leefbaar te houden/duurzaam te maken: De economie wordt gereboot. Hij spreekt ook over een Carbon tax. Het moet globalistischer; iedereen moet meedoen
Christina IMF: greener, smarter (meer technology) , more fairer (gelijke uitkomst?) Carbon price?Digitale economie grote winnaar deze crisis, maar lijdt tot nog meer ongelijkheid doordat niet alle landen zover ontwikkeld zijn. Ze wil dit gat verkleinen, dus iedereen digitaal, overal ter wereld
Ook Feike Seibesma komt naar voren in de video. Hij is het eens met alles wat de rest van de mensen in de video hebben gezegd
Samenvattend: de nieuwe wereld moet duurzaam worden en iedereen moet meedoen (globalisering). Alleen groen zal nog gestimuleerd worden, niet alleen voor bedrijven maar ook voor consumenten.Daarnaast moet zoveel mogelijk technologie worden gebruikt en zoveel mogelijk worden gedigitaliseerd
Sustainable development goals volgens Wikipedia:De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De SDGs zijn van 2016 tot 2030 van kracht, en vervangen de millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid. De 17 doelstellingen:Dit zijn allemaal fantastische doelen waar niemand iets op tegen heeft.Doelen die, als we zo door waren gegaan in 2030 niet waren bereikt. agenda die sinds 2016 actief is en wat hebben we in de afgelopen 4 jaar bereikt? Hoe kunnen we deze doelen ooit bereiken als de meeste mensen nog nooit van deze doelen hebben gehoord?De vraag is alleen; hoe gaat dit bereikt worden?
De onderstaande video bevat een interview met hoogleraar strategisch leiderschap Bob de wit. Hier wordt onder besproken; dat de wereld toe is aan verandering; maar welke kant gaat het op/moet het opgaan? Problemen en vragen die The Great Reset oproepen. De vierde industriële revolutie. De macht van de grote bedrijven. Censuur op sociale media, en het social credit systeem in China. Het is een zeer genuanceerd interview wat zeker het kijken waard is
https://youtu.be/NdWqUUsBKho

Het probleem van de Great reset is dat het een globalistisch systeem is zonder feedback functie. Wij als volk hebben er dus niets over te zeggen. Er wordt niet gepraat over stemmen, of de rechten die wij als mens hebben. Hier wat bij de stenen bol development goals ook niet over gerept (de rechten en vrijheid van ons als mens). Wanneer er geen feedback Is in een bepaald systeem staat open voor corruptie, en is het niet om denkelijk dat wij ook in een systeem zoals China belanden.
Ook andere wereld leiders komen naar voren die zeggen dat het betere systeem moet veranderen. Daar wordt de term build back better gebruikt. Uiteindelijk komt The Great Reset, de SDGs (Agenda 2030) en Build Back Better allemaal op hetzelfde neer. Het huidige systeem moet eens flink omgegooid worden
Al deze mensen zijn dezelfde mensen die momenteel de touwtjes in handen hebben. Ze staan of wel achter TGR of wel achter de SSGs ofwel achter het BBB. Dit zijn ook dezelfde mensen die ons hebben verteld dat er geen werkende medicijnen zijn en ook de mensen die hun mond hebben gehouden over het versterken van ons immuunsysteem vitamine D en ventilatie. Dit zijn de mensen die de crisis Veel erger hebben gemaakt dan nodig is, vervolgens zeggen dat de wereld toe is aan verandering omdat het huidige systeem het blijkbaar niet aankan en nu degenen zijn die de oplossingen aandragen em tegelijkertijd hun agenda’s uitspelen.

Dus om te vatten: de wereldleiders gebruiken deze crisis om hun agenda’s uit te rollen. Agenda’s die zonder deze crisis (pandemie) nooit volbracht hadden kunnen worden

Deze twee video’s zijn nogal vaag, maar de boodschap is dat zij deze crisis zien als een kans om de wereld (in hun optiek) te beteren.

Op de website van het WEF staan verschillende verslagen over de aanpassingen die zij graag zien/willen maken in de wereld.
Sommige van deze veranderingen zaten er misschien al aan te komen voor deze crisis, maar worden nu versneld door deze crisis. Bijvoorbeeld dat alles steeds meer online gaat: Vergaderingen via het internet, online producten bestellen, meer vanuit huis werken. Maar er zijn ook sommige dingen die er niet aan zaten te komen, zoals het failliet gaan van de horeca.
Economie die meer bestendig is, niemand achterlaat, de planeet redt, duurzaam, kleiner gat tussen arm en rijk. Onderhevig aan interpretatie.Sociaal contract waar we ons aan moeten houden (minder vrijheid), zoveel mogelijk digitalisatie, reset the way we think and do buisinessCashless payments

Graag wil ik terugkomen op het gezondheid’s paspoort. Het paspoort waarmee we kunnen laten zien of we ‘gezond’ zijn (lees in dit geval geen COVID-19 hebben). Momenteel wordt het in China al toegepast en zoals ik in het stuk ‘vaccins’ al zei, zijn er al meerdere instanties die hier voorstander van zijn, zoals vliegtuigmaatschappijen en festivalorganisaties. Aangezien dit idee al langer in de pijpleiding zit en in landen zoals China, India en delen van Afrika het al een feit is, is het een kwestie van tijd voordat het hier ook komt. Dit ziet er misschien uit als een perfecte oplossing, maar wanneer we er langer over nadenken, kunnen we alleen maar tot de conclusie komen dat dit niet zo is. Op het moment dat wij dit systeem accepteren hebben we namelijk niet meer de regie over ons eigen leven. De overheid zal bepalen wat wij moeten doen voordat we bepaalde activiteiten mogen ondernemen. In dit geval zal dat een vaccinatie zijn, om bijvoorbeeld te morgen reizen of een festival te bezoeken. Maar waar eindigt dit? Mogen we binnenkort de winkel nog in als we geen vaccinatie hebben gehad, of onze oma bezoeken in het verzorgingstehuis? Of hebben we En vaccinatie nodig om een nieuwe baan te krijgen of onze baan te behouden? Is deze vaccinatie voor COVID-19 eenmalig? Of zal dit iets zijn wat we jaarlijks moeten doen? En blijft het bij deze vaccinatie, Of moeten we binnenkort ook aan de prikgriepprik geloven en alle andere vaccinaties van het vaccinatieschema om nog mee te kunnen doen aan de samenleving?

Wanneer we dit systeem accepteren zitten we per direct in China. Hier is al een tijd een punten systeem/social credit systeem. Wanneer je niet genoeg punten hebt kun je niet meer deelnemen aan bepaalde activiteiten. En die punten krijg je pas wanneer je doet wat de overheid zegt. Op een gegeven moment leven alleen nog mogelijk wanneer je wanneer we gehoorzamen en systeem en doen wat onze leiders zeggen. Dit is de belichaming van een dystopie.
Alles wat we winnen en veiligheid verliezen we aan vrijheid. Het is maar net hoe ver mensen hier in willen gaan. Er zullen vast mensen zijn die het fijn vinden dat de overheid zegt wat ze moeten doen, Maar ik denk dat het merendeel van de mensen hiervan gruwelt. Wanneer mensen nog twijfelen dat het zo slim niet zal lopen; kijk dan hoe ver we nu al afgedwaald zijn van ten opzichten van wat we een jaar terug deden in mochten en hoe makkelijk we dat hebben geaccepteerd.

we moeten wel in ons achterhoofd houden dat deze crisis in de zomervakantie al voorbij had kunnen zijn, omdat het toen al bekend was dat er zeer effectieve medicijnen zijn tegen COVID-19. En dat de maatregelen die niet genomen zijn (aan moeder een gezonde levensstijl, ventilatie) alleen maar voor meer onnodige schade hebben gezorgd. En dat het weekend was dat de maatregelen die bel genomen werden en nog steeds worden voor extreem veel schade gezorgd en mens en maatschappij. Hoe meer schade er is hoe welwillender iedereen zal zijn om zo’n systeem te accepteren. We moeten wel stil staan dat dit systeem nooit ingevoerd had kunnen worden wanneer er geen pandemie/ernstige crisis was geweest, want dan was er simpelweg geen reden om dit in te voeren.

of dit virus nu in een lab gecreëerd is of in de natuur is ontstaan er wat onder het mom van never let any good crisis Cisco to weest, gebruik van gemaakt. Er zijn meerdere mensen die momenteel vinden dat de wereld toe is een verandering. Zo heb je de leider van het wild idee: ik vorm close shop die een grote reset van de wereld voorstelt The Great Wall is het. Vele wereld leiders stemmen hier al mee in dit heeft niets met complottheorieën te maken het komt letterlijk uit hun eigen mond. Claus slapen was hier al sinds sowieso sinds 2016 mee bezig en laat dit nou net het perfecte moment zijn om al zijn ideeën uit te voeren.

Ik wil raad jullie ten zeerste aan de volgende documentaire in zijn geheel te kijken. Wanneer er na het kijken van deze documentaire geen kleine opening ontstaat voor de volgende gedachte, zal deze nooit ontstaan: ‘Er is een selecte groep mensen op de wereld die alle touwtjes in handen heeft en die over lijken gaat hun doel te bereiken.’

Virussen zijn inherent aan het leven. Ons lichaam bestaat uit ongeveer 1 biljoen cellen, 10 biljoen bacteriën en 380 biljoen virussen. Wanneer we contact met elkaar hebben zullen deze vier is virussen en bacteriën en van mens tot mens uitgewisseld worden. We ontkomen er dus niet aan en we hebben zelfs nodig. Om tijdelijk maatregelen te nemen is prima, maar dan moeten ze wel minder schade aan richten dan zijn goedmaken, en dat is momenteel niet het geval.

Hoe de toekomst eruit gaat zien weet niemand. Maar aan de hand van wat er in het (recente) verleden is gebeurd, Wat er in het heden gebeurt en wat er op de agenda staat van wereldleiders en andere invloedrijke personen en instanties, is daar wel een goede inschatting van te maken.

Bedrijven winst. Klein en midden bedrijf kapot

In het hoofdstuk fuckSense niet ik kan zien dat het idee van een gezondheid‘s paspoort/vaccinatie paspoort/corona paspoort er al langer is. Dit stond al in de agenda van de Verenigde Naties. daarnaast had Nederland in mei al een gezondheid‘s paspoort besteld (COVI-Pass) En heeft Hugo de jonge half december de gezondheidsraad gevraagd of dit ethisch en juridisch mogelijk is. Het plan is er dus wel om dit in te voeren. Het idee dat we (negatief) getest of gevaccineerd moeten zijn om toegang te krijgen tot openbare gelegenheden (zoals vermeld in Hugo‘s brief). Het komt er dus eigenlijk op neer dat we gevaccineerd of negatief getest moeten zijn deelt ze mogen nemen aan de samenleving. in de praktijk zal dit corona paspoort neerkomen op een vaccinatie paspoort. Want hoe lang is een negatieve test geldig? Moeten wij ons elke keer/week laten testen voordat we naar de kroeg mogen of onze grootouders in het verzorgingstehuis mogen bezoeken? En wie gat deze testen betalen a zoveel euro per keer? Het gemak en het kostenplaatje (€) van een vaccin is simpelweg velen malen beter dan het veelvuldig moeten testen.

Daarnaast zal dit geen tijdelijke oplossing zijn. Want wat gaan we doen bij de volgende pandemie? Dan is dit toch een systeem wat zeer handig van pas komt. En wie zegt dat corona ooit weg gaat?
Het vervelende aan dit systeem; wanneer festivals wel door mogen gaan, of kroegen wel weer mogen openen wanneer dit systeem is geïmplementeerd, dan kunnen zij niet anders dan dit accepteren, vooral gezien een groot deel van deze branche op randje faillissement zit.
Kort nadat het virus zich vanuit Wuhan verspreiden, werd de eerste schatting van de infection fatality rate (IFR) bekend gemaakt door de WHO: 3,4%. Door de hoge IFR werd het virus bestempeld als een klasse-A-virus (definitie neerzetten). Doordat het als een klasse-A virus was, hadden overheden en of de WHO meer mogelijkheden met betrekking tot het nemen van maatregelen (grondwetten mogen gebroken worden?). Maar al snel werd duidelijk dat de IFR onder de 1% lag en daardoor niet meer een klasse A virus was. De WHO kwam namelijk zelf met een rapport studie die je liet zien dat de IFA er ongeveer 1/4% is. Toch staat het tot op de dag van vandaag op de A-lijst, waardoor overheden en of de WHO meer en strengere maatregelen mogen hanteren dan eigenlijk zal mogen. Waarom hebben ze deze lijst überhaupt gemaakt als ze zich er toch niet aan houden?Momenteel volgt nagenoeg iedere klant de adviezen die het WHO uitdraagt. landen die dit niet doen/deden zoals Brazilië werden belachelijk gemaakt.
Dus als we deze crisis even kort samenvatten: ….Of dit nu één groot complot is of niet; er wordt dankbaar gebruik gemaakt van deze crisis (die erger wordt gemaakt dan nodig is/moedwillig in stand wordt gehouden). Wereld leiders en andere instanties weten dat een crisis de beste tijd is voor verandering.Dat we niet terug gaan naar het oude normaal, staat buiten kijf. Want wat gaan we doen bij de volgende pandemie? We zien namelijk dat het huidige systeem hier niet tegen is opgewassen. Het is niet opgewassen tegen overreden en gezondheid‘s instanties die niet adequaat handelen. In 2020 hebben we gezien hoe snel mensen zich aan (kunnen) passen in een crisis situatie. Tevens hebben we gezien hoe makkelijk mensen tijdens deze crisis situatie nieuwe maatregelen accepteren, zelfs wanneer dit niet wetenschappelijk onderbouwd is. Dit weten en zien de wereldleiders en andere instanties die veel hebben te zeggen op deze planeet ook. En zij komen er nu ook voor uit dat verandering nodig is. Onder andere Klaus Schwab, leider van het World Economic Forum (WEF) (een groep rijke stinkerds), vindtdat het tijd is voor een grote reset (The Great Reset). Of terwijl de 4e industriële revolutie. Hij stelt dat ons huidige systeem niet meer bruikbaar is in de 21e eeuw. De website van het WEF Staat vol met ideeën wat zij aan de wereld willen veranderen. Hoe zij dit echter willen doen blijft onduidelijk. Wat wel duidelijk wordt is dat het een globalistische agenda is.
I own nothing I’m happy. 2030 visiesAfrika/India gezondheidspaspoort/betalingCashless society
https://youtu.be/NdWqUUsBKho

Naast het WEF heeft ook de Verenigde Naties het enige het een en ander op de agenda staan in agenda 2030, dat in 2015 is opgesteld, staan 17 doelen die zij willen bereiken voor 2030. Dit zijn niet de kleinste doelen. Zo wilden zij honger en armoede totaal verbannen. En nog wat extra dingen. Dit zijn eigenlijk doelen die altijd al deels deel hebben gemaakt van een agenda. Maar nu willen zij dus in 10 jaar tijdDit voor elkaar krijgen. Naar mijn idee moet er dus iets Radicals veranderen, want als wij zo doorgaan als nu worden deze doelen niet bereikt. Hiervoor wordt de slogan Build Back Better gebruikt. BBB zegt al dat er verandering plaats gaat vinden. Ook wordt het hier weer niet duidelijk hoe zij dat willen gaan doen, maar wel dat het weer een globalistische agenda is.Waarom wordt hier zo geheimzinnig over gedaan? Waarom wat er niet gewoon verteld hoe zij dit willen bereiken, wanneer dit zulke goede doelen zijn?Waarschijnlijk slikken we als voor ook dit corona paspoort net zo makkelijk als alle andere maatregelen genomen.
Dat we een andere maatschappij kanker gaan krijgen wat nu ook al een beetje duidelijk. Er with sinds het begin al gesteld dat we op gaan naar een nieuw normaal. Thuiswerken en wat nu heel erg gepropageerd, Waarvan nu ook wordt gesteld dat het naar meer smaakt zelfs wanneer komt het weg is.

Ik wil graag terugkomen op het onderwerp (indirecte) vaccinatieplicht en Het bijbehorende gezondheidspaspoort. Het idee van een gezondheidspaspoort lag al jaren op tafel, aan het begin van de crisis had Nederland er al een besteld (COVI-PASS), momenteel zijn er al bedrijven die zeggen er interesse in te hebben (festivalorganisatoren en vliegtuigmaatschappijen) en er zijn al meerdere landen die hieraan zijn begonnen waaronder Ierland. Het idee van indirecte vaccinatieplicht want ook al volop gesproken in de media. Hierbij moeten we ons afvragen of wij dit überhaupt wel willen maar trekken we de grens?

Het is dus niet onaannemelijk, of juist meer aannemelijk, dat dit virus uit een lab is gekomen. Wanneer dit het geval is reist de vraag waarom dit virus überhaupt is gecreëerd? Ook reist de vraag, als dit daar vandaan komt, is dit dan met opzet vrijgelaten?
Als eerste wil ik dan even terug gaan hoe we hier überhaupt terecht zijn gekomen. Ten eerste is het niet onaannemelijk, of juist meer aannemelijk, dat dit virus uit een lab is gekomen en werden alle zeilen bijgezet om dit te ontkennen. Nadat de eerste personen besmet zijn geraakt door het virus, werd het door de Chinese autoriteiten afgedaan als ongevaarlijk/ niets om ons zorgen over te maken. Ditzelfde verkondigde de (Nederlandse) media, waardoor het virus meer kans kreeg om zich te verspreiden omdat er niet direct (harde) maatregelen werden genomen. Maar misschien was het überhaupt wel onmogelijk om dit virus in de kiem te smoren. Het vreemde is dat bij ieder virus de media en instanties direct aan het angst zaaien slaan (Zika, sars, Mets), maar bij dit virus, dat juist de potentie had om een pandemie te veroorzaken, zij dit niet deden. In mei wereldwijd verkondigd dat het vaccin de enige uitweg uit deze pandemie zal zijn. Vervolgens werd elk medicijn dat potentieel een einde kon maken aan deze crisis, zwart gemaakt, genegeerd, niet verder onderzocht en/of niet in gebruik genomen. In de tussentijd werden/worden er louter maatregelen genomen die ook een negatief effect op de gezondheid en/of de economie kunnen hebben, en werden/worden maatregelen niet alleen een positief effect op de gezondheid kunnen hebben en niet nadelig zullen zijn voor de economie (versterken van het immuunsysteem/ventilatie). Door het niet in gebruik nemen van de werkzame medicijnen en maatregelen, is er (veel) meer schade ontstaan en zitten we langer in deze crisis, dan nodig is. Doordat de schade zo groot is als dat hij nu is, zijn mensen eerder in staat om een aangerijkt de oplossing de aangerijkt de oplossingen (vaccin en gezondheidspaspoort) te accepteren. Een oplossing (gezondheidspaspoort) die nooit ingevoerd had kunnen worden wanneer dit virus er niet was geweest en (waarschijnlijk) ook niet wanneer er adequaat gehandeld was op het gebied van maatregelen en medicijnen. Ondertussen speelt en speelde de mediamee in dit alles. Wanneer men tijdens deze crisis alleen de mainstream media heeft gevolgd is het begrijpelijk Dat zij eerder vooraan in de rij zullen staan voor een vak zijn. Dit is namelijk in hun beleving de enige (behandel)optie. Ik weet zeker dat er mensen zullen zijn
Het idee dat mijn negatieve test/gevaccineerd moet zijn voordat men weer iets mag doen (reizen, een kroeg/festival bezoeken) wordt momenteel (december) volop besproken in de media. En dit is het punt waarop we ons af moeten vragen., Willen we dit wel en hoe ver moeten we gaan? Willen we wel in een samenleving leven waarbij we eerst een medische behandeling moet ondergaan voordat we eraan deel mogen nemen?

Het idee om mensen uit te bannen uit de samenleving wanneer zij niet negatief getest/gevaccineerd zijn is bijvoorbeeld anders dan wat er met het roken is gebeurd. Andermans rook kan net zoals andermans virussen, iemand anders schade berokkenen. Maar het verschil is dat roken een keuze is, en virus uitademen niet. Virussen zijn inherent aan het leven. Zo bestaat het lichaam uit ongeveer 1 biljoen (1 met 12 nullen) cellen, 10 biljoen bacteriën en 380 biljoen virussen. We bestaan qua aantallen dus uit meer virussen dan cellen. Wanneer we contact hebben met anderen, kunnen we er niet aan ontkomen dat we deze virussen en bacteriën met elkaar uitwisselen. Dit is zelfs essentieel. Wanneer vaccinaties verplicht worden om deel te nemen aan de samenleving, wordt er eigenlijk gezegd dat het niet oké is om menselijk te zien en dat de natuur tekort komt. Daarnaast wordt onze lichamelijke integriteit geschonden en onze medische keuzevrijheid afgenomen.Ook hier in kunnen we ons dus afvragen in hoeverre we hier in willen gaan. Hoeveel vrijheid willen we opgeven voor onze veiligheid? Willen we ieder mens zien als een potentieel biowapen? Of dat we mensen gaan shamen of uitmaken voor moordenaar wanneer zij zich niet willen laten vaccineren? Dit doen we bij autorijders toch ook niet? Dat we alle autorijders gaan shamen en vragen om thuis te blijven omdat ze potentieel ongelukken en doden kunnen veroorzaken. Integendeel, we zijn zelf bereid om meer risico te nemen door hogere snelheden dan 30 km/h toe te staan. Het is bekend dat bij deze snelheden er meer ongelukken en meer dodelijke ongelukken gebeuren. Toch accepteren we dit omdat dit voor ons niet opweegt tegen de voordelen die er van hebben.
Ik heb er niets op tegen als mensen zich willen laten vaccineren. Maar ik wil tegen ben, is wanneer dit aan Consequenties verbonden wordt; zoals het niet meer mogen deelnemen aan de samenleving.Wanneer je dit vaccin accepteert, houdt er dan ook rekening mee dat je het eraan verbonden systeem accepteert. Een systeem waar we niet makkelijk van af kunnen komen en die, wanneer het is verkeerde handen is, tegen ons gebruikt kan worden. Op het moment dat wij dit systeem accepteren, leggen we letterlijk onze vrijheid en ons lichaam in de handen van de overheid. Zij bepalen aan welke voorwaarden je moet voldoen voordat je deel mag nemen aan de samenleving. Het komt dus aan op vertrouwen (die bij mij verdwenen is na al de misdadige fouten die ze zijn gegaan. Daarnaast is het systeem letterlijk niets anders dan China, waar ze een social credit systeem hebben. Wanneer je waar je alleen nog normaal tussen haakjes door het leven kan gaan wanneer je genoeg punten hebt. Deze punten krijg wanneer je dingen doet die Overheid beschouwd als goed; zoals het verlinken van mensen die bij een groep zitten/cult die niet wordt toegestaan door de overheid. En waar je punten verlies Door dingen te doen die de overheid beschouwd als slecht.; zoals het kritiek hebben op de overheid. vrijheid van mening sluiting bestaat er niet meer. Ik raadt aan om onderstaand interview in zijn geheel te bekijken. Op …minuten wordt laten zien hoe het er momenteel in China aan toe gaat, en dat we daar niet ver van verwijderd zijn als we dit systeem accepteren, maar dat de essentie al hetzelfde is. dit is niet om jullie angst aan te jagen, maar wel om jullie bewust te maken wat er kan gebeuren als dit systeem in de verkeerde handen valt.
Het valt momenteel niet meer te ontkennen dat er een grote poesje is richting Een systeem waarbij je moet laten zien dat je gezond bent voordat je deel mag nemen aan bepaalde (bepaalde activiteiten in) de samenleving. Meerdere landen lijken mee te willen werken, Zoals in de video op … minuten is te zien, aan wilt bek Better. Klaus schwab

uitkijken naar het fuck sen; dit is namelijk. Andere mogelijke behandelopties Zijn namelijk niet genoemd of zwart gemaakt.
Wanneer dit zo op een rijtje staat, vind ik het niet vreemd dat mensen in complotten geloven.

Om dit plan te laten slagen is het belangrijk dat het volk vertrouwen van het volk in de private sector het is het belangrijkst om dit plan te laten slagen. Sociale media moeten hier dus ook aan meer werkenFinanciën; geen short term meer

Hij spreekt ook over een Carbon tax. Het moet globalistischer; iedereen moet meedoen.

Deel