Vaccins

Ieder mens is anders, en dit is ook de reden dat ieder mens weer net iets anders zal reageren op medicijnen, of welke andere stof dan ook. Zo kan het zijn dat de ene persoon alleen maar positieve effecten ervaart en geen bijwerkingen, terwijl de ander, bij hetzelfde medicijn, geen positive effecten ervaart en alleen maar bijwerkingen.
Hetzelfde geldt voor vaccins. De woorden veilig en effectief gelden over het algemeen, maar dus niet voor iedereen. Het zijn dan ook relatieve begrippen. Als het goed is zal er door een vaccin een bepaalde mate van immuniteit gecreëerd worden. En omdat ieder mens anders is, zal deze mate bij iedereen verschillen. Het is de bedoeling dat een vaccin een immuunreactie opwekt tegen een bepaald pathogeen (of meerdere pathogenen), zodat wanneer het in aanraking komt met het echte pathogeen het voorbereid is en, als het goed is, je niet ziek wordt en niet besmettelijk bent voor anderen. En wanneer je toch ziek wordt, het ziekteverloop milder zal zijn dan wanneer je het vaccin niet had gehad.

Omdat ieder mens anders is, zal bij de ene persoon na vaccinatie een immuunreactie kunnen worden opgewekt die precies goed is, een ander zal verminderd kunnen reageren, en weer een ander zal kunnen overreageren. Een vaccin geeft een immuunsysteem dus een duwtje, en het kan zijn dat dit duwtje voor sommige mensen te hard is. Het is dan ook niet vreemd dat er in meerdere studies (12) correlaties zijn gevonden tussen vaccinaties en het ontwikkelen van auto-immuunziektes. Daarnaast wordt er vaker een ontwikkelingsachterstand waargenomen bij gevaccineerde kinderen. Deze onderzoeken zijn trouwens niet uitgevoerd door overheidsinstanties, ook al is er veel vraag naar onderzoek waarbij gekeken wordt naar het verschil in algehele gezondheid tussen gevaccineerde en ongevaccineerde mensen/kinderen. Waarom niet?
Het RIVM claimt dat de vaccinaties in het rijksvaccinatieprogramma veilig en effectief zijn, maar voor het testen van de veiligheid is ieder geval een deel van de vaccinaties in het rijksvaccinatieprogramma niet getest tegen een inert placebo (zoutoplossing), maar tegen een andere vaccins (1,2,3,4,5,6,7,8). Dit gebeurt momenteel ook bij de coronavaccins. Dit is hetzelfde als onderzoeken wat de veiligheid is van alcohol, waarbij de ene groep whiskey wordt geven en de andere groep wodka. En dat tijdens onderzoek wordt gekeken wat de bijwerkingen zijn, en dat er wordt waargenomen dat ze ongeveer dezelfde bijwerkingen vertonen. Vervolgens wordt er geconcludeerd dat alcohol veilig is, omdat er geen/weinig verschil is in de vertoonde bijwerkingen.
Tevens zijn en hoeven (1,2) alle vaccins geen farmacokinetisch onderzoek (te) ondergaan. Dus ook de coronavaccins.

Dit is het zelfde als zeggen; we spuiten deze stoffen in, maar we hebben geen idee hoe ze worden opgenomen, afgebroken/omgezet en uitgescheiden. En we hebben ook geen idee, als de stoffen (niet) worden afgebroken/omgezet door het lichaam, waar deze (afgebroken) zich ophopen en wat voor effecten dat kan hebben. Het woord veilig is bij vaccins dus een stuk minder veelzeggend dan bij andere medicijnen, als het überhaupt al iets zegt. Dus als er wordt gezegd; ’we slaan geen stappen over in het proces; ze worden net zo rigoureus getest als normaal’, dan liegen deze mensen niet, maar ze vertellen er niet bij dat vaccins een stuk minder strikt op veiligheid worden onderzocht dan andere medicatie. En dat terwijl vaccinaties een medische ingreep is die door een zeer groot deel van de wereldbevolking wordt ondergaan.
Tevens is er nog nooit een onderzoek gedaan naar de algehele gezondheid van mensen/kinderen die gevaccineerd zijn volgens het rijksvaccinatieprogramma vs. ongevaccineerde mensen/kinderen.
De studies naar vaccinaties hoeven dus niet aan dezelfde eisen te voldoen als andere medicijnen. Toch wordt het ten zeerste aangeraden om te vaccineren, terwijl het onmogelijk is dat er ooit een goede risicoanalyse is gemaakt, aangezien het (gedegen) onderzoek dat daarvoor nodig is, er simpelweg niet is. Het is dan ook onbegrijpelijk dat kinderopvangcentra toegestaan zijn om kinderen die niet gevaccineerd zijn te weigeren.
Ik wil wel duidelijk maken dat ik niets heb tegen vaccinatie, maar wel wanneer de wetenschap hierachter niet solide is. En het is ook niet de bedoeling om jullie bang te maken; ik wil jullie louter bewust maken van het feit dat vaccins aan andere veiligheidseisen hoeven te voldoen dan andere medicatie en dat het daardoor vreemd is dat het woord ‘veilig’ gebruikt mag worden wanneer er geen grondig onderzoek is gedaan.

Informatieve video over het ontbreken van solide wetenschap achter vaccins.

Hier een documentaire over thimerosal (ethylkwik); een conserveringsmiddel dat in vaccins zat en nog steeds zit. De documentaire laat de fraude zien die heeft plaatsgevonden rondom deze stof. Thimerosal heeft echter nooit in Nederlandse vaccins gezeten. Hoe heeft deze fraude en dit slechte wetenschappelijke onderzoek al die tijd plaats kunnen vinden zonder dat de media hier iets van hebben gezegd? In plaats daarvan worden deze middelen de hemel in geprezen en mensen die hier kritische vragen over stellen, bestempeld als anti-vaxxers.

Om de werkzaamheid van een vaccin te bepalen, gebruiken wetenschappers onder andere de hoeveelheid antilichamen die worden aangemaakt tegen het virus waar je voor wordt ingeënt als maatstaf. Stel er komt bij een onderzoek uit dat er bij een bepaald vaccin na de eerste dosis bij 90% van de mensen een bepaalde hoeveelheid antilichamen wordt aangemaakt die als beschermend wordt geacht. Dan betekent dit dat het het vaccin een immuunreactie op kan wekken, maar het betekent niet per se dat 90% van de mensen immuun/beschermd is. Een vaccin heeft namelijk alleen maar effect op het adaptieve deel van het immuunsysteem, waarvan anti-lichamen een onderdeel zijn, en niet op het aangeboren deel. Dus deze 90% geldt maar voor een deel van de gehele immuunreactie.

Dit is in het onderzoek naar de werkzaamheid van het Oxford vaccin in resusapen ook terug te zien. Het vaccin dat gebruik maakt van een verkoudheidsvirus en waar Nederland samen met Duitsland, Frankrijk en Italië minstens 300 miljoen dosissen van heeft besteld, wekte in al de 6 gevaccineerde apen een bepaalde immuunreactie op en werden er virus-neutraliserende antilichamen aangemaakt, maar toch raakten al de 6 de apen geïnfecteerd nadat ze werden blootgesteld aan het virus. De hoeveelheid virus die in de neuzen van de gevaccineerde apen gedetecteerd werd, was gelijkwaardig aan de 3 apen die niet gevaccineerd werden. Wetenschapper Jonathan Ball zei dat als dit in mensen gebeurd, het vaccin niet in staat is om verspreiding van het virus te voorkomen. 3 van de gevaccineerde apen vertoonde ook een versnelde ademhaling, net zoals alle 3 de ongevaccineerde apen. Wel werd er in de gevaccineerde groep significant minder virus aangetroffen in de longen en was er geen teken van longontsteking (ten opzichte van 2 van de 3 in de controlegroep), wat duidt op gedeeltelijke bescherming.
Ook een mooie bijkomstigheid was dat de gevaccineerde apen geen tekenen lieten zien van vaccine-induced enhancement: In de testfase van een vaccin komen onderzoekers er soms achter dat het middel erger is dan de kwaal. Wanneer mensen of dieren met zo’n vaccin werden ingeënt verdroegen ze het meestal goed, maar wanneer ze vervolgens werden blootgesteld aan het virus, veroorzaakte dit een reactie in het lichaam die meer schade berokkende dan wanneer ze niet gevaccineerd zouden zijn. Dit is bij vaccins voor coronavirussen, zoals SARS (2002) en MERS, vaker het geval geweest. 

Samenvattend: Effectiviteit en werkzaamheid zijn twee verschillende dingen. Wanneer het Oxford-vaccin in mensen dezelfde effectiviteit heeft als in de apen, dan zal het waarschijnlijk maar gedeeltelijk bescherming bieden en verdere besmetting niet voorkomen.

Nadat het Oxford-vaccin op apen was getest, werd het op mensen uitgeprobeerd . Ongeveer 1.000 gezonde mensen tussen de 18 en 55 jaar  werden ingeënt, om vervolgens te kijken naar de afweerreactie en de bijwerkingen. De ene helft van de groep kreeg het Oxford-vaccin, de andere helft van de groep kreeg een “placebo”: een meningokokken-vaccin. 

Sinds wanneer is een placebo een niet inert middel?

De uitkomst was dat nagenoeg alle mensen anti-lichamen aanmaakten na één dosis, en dat de hoeveelheid antilichamen die waren aangemaakt vergelijkbaar was met mensen die positief waren getest voor COVID-19 (en geen vaccin hadden gehad). Ook bleven de antilichamen relatief lang in het lichaam aanwezig. Opnieuw; dit vertelt ons dat het vaccin een bepaalde werkzaamheid heeft en antilichamen kan creëren, maar dit betekent niet per se dat de mensen die antilichamen aanmaken door dit vaccin, ook 100% beschermd zijn. En wanneer ze beschermd zijn, is het de vraag hoe lang ze beschermd zullen zijn. 

AstraZeneca, het farmaceutische bedrijf achter het Oxford-vaccin, heeft het protocol vrijgegeven hoe ze de effectiviteit van het vaccin gaan testen. Je zou verwachten dat de belangrijkste uitkomst van een vaccin, het voorkomen van infectie is. Dan wordt je namelijk niet ziek, èn ben je niet besmettelijk voor anderen. In plaats daarvan is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek of iemand symptomatisch wordt/is nadat hij positief is getest (ditzelfde geldt voor de vaccins van Moderna en Pfizer). Anthony Fauci (de Amerikaanse Jaap van Dissel) bevestigt dit:

Dus de belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat het vaccin symptomen kan minderen. En zoals jullie weten kun je ook besmettelijk zijn als je geen symptomen hebt.

AstraZeneca geeft aan voor een vaccin te gaan dat 50% effectief is. Het kan dus zijn dat hiermee bedoeld wordt, dat bij 50% van de mensen symptomen worden voorkomen, en dus niet per se besmettingen! Dit is dus iets om goed in de gaten te houden, want als het vaccin geen besmettingen weet te voorkomen, zal het waarschijnlijk ook niet voldoende zijn om alles weer open te kunnen gooien.

Wanneer het symptomen betreft, zouden deze resultaten ook (deels) bereikt kunnen worden met het versterken van het immuunsysteem, door onder andere het aannemen van een gezondere levensstijl, het supplementeren van vitamine D en het voldoende binnenkrijgen van alle andere vitamines en mineralen die ik in het stuk ‘gezondheid’ heb genoemd . Dit zal gepaard gaan zonder enige bijwerkingen, in tegenstelling tot een vaccin.

De bijwerkingen het Oxford-vaccin:

Van de mensen die het vaccin kregen zonder paracetamol had:

 • 70% last van vermoeidheid, waarvan ongeveer 6% na een week nog vermoeid was.
 • 68% had last van hoofdpijn,  waarvan ongeveer 7% dit na een week nog had.
 • 60% had last van spierpijn
 • 61% had last van malaise 
 • 56% had last van rillingen
 • 51% voelde zich koortsig 

Al de bovengenoemde bijwerkingen waren in verschillende gradaties aanwezig bij de proefpersonen (mild tot ernstig). De meeste van de reacties waren iets minder frequent in de groep die voor en kort na het vaccin paracetamol kregen toegediend.
Tijdens het onderzoek hebben al twee mensen een ernstige neurologische aandoening opgelopen. Ondanks dat gaan de trials door, nadat ze tijdelijk waren stopgezet. Ze concludeerden dat het vaccin niet de veroorzaker was.

Nu je deze bijwerkingen weet van Oxford-vaccin en weet dat de bijwerkingen op lange termijn (half jaar of meer) niet bepaald kunnen worden; dan kun je jezelf afvragen bij welke mate van effectiviteit jij dit vaccin zal nemen, mits jij in de leeftijdscategorie (18+) van het onderzoek valt, en ook een fit persoon bent. De vaccins zijn namelijk (nog) niet getest op baby’s, kinderen, mensen met comorbiditeiten en zwangere vrouwen. De bijwerkingen die hierboven zijn genoemd zullen niet 1 op 1 toe te passen zijn op deze groepen. Tevens is het effect van dit vaccin op de vruchtbaarheid van mensen niet onderzocht. Wanneer jij je dus in laat enten met dit vaccin, doe je dus mee aan een experiment en ben je een proefkonijn.

De bijwerkingen voor kinderen zijn nog niet bepaald (ik weet niet of dit nog gaat gebeuren), maar stel de bijwerkingen zijn gelijkwaardig aan de bijwerkingen in dit onderzoek en je weet dat de bijwerkingen op lange termijn niet bepaald kunnen worden; dan kun je jezelf afvragen of kinderen er überhaupt baat bij hebben om zo’n risico te nemen. Vooral gezien het feit dat zij over het algemeen weinig/geen klachten ervaren en dat het erop lijkt dat ze nauwelijks bijdragen aan de verspreiding van het virus

9 november kwam Pfizer naar voren met voorlopige resultaten van het onderzoek naar hun vaccin samen met BioNTech. Ze zeiden dat hun mRNA-vaccin een effectiviteit van 95% lijkt te hebben. Op 10 december kwam hun studie waarin ze dit bevestigden. De 95% effectiviteit betekent in dit geval een 95% reductie in COVID-19 (de ziekte) en niet infecties (met het SARS-CoV-2 virus). Dus het kan zijn dat de gevaccineerde mensen alsnog besmettelijk zijn.

170 proefpersonen COVID-19-positief bevonden, waarvan er 162 in de placebogroep zaten.

Het is nog onbekend hoe lang deze effectiviteit aanhoudt en wat de effectiviteit zal zijn bij kinderen, mensen met comorbiditeiten en zwangere vrouwen.

De bijwerkingen van het Pfizer-vaccin:

De meest voorkomende bijwerkingen zijn vermoeidheid en hoofdpijn in wisselende gradaties (mild tot ernstig). Voor mensen tussen de 16 en 55 jaar is dit respectievelijk 47% en 42% na de eerst dosis, en 59% en 52% na de tweede dosis. Voor mensen boven de 55 jaar is dit respectievelijk 34% en 25% na de eerste dosis en 51% en 39% na de tweede dosis. Hoe lang deze bijwerkingen aanhouden voor hoeveel procent van de mensen, is onbekend, maar de meeste bijwerkingen vonden 1 tot 2 dagen na de inenting plaats. Wat de bijwerkingen voor kinderen, mensen met comorbiditeiten en zwangere vrouwen zijn, en wat de invloed van het vaccin op de vruchtbaarheid van mensen is, is onbekend. Wat onbekend blijft, is wat de bijwerkingen op lange termijn zullen zijn voor dit experimentele mRNA-vaccin. Dus wanneer jij je laat inenten met dit vaccin, doe je mee aan een experiment en ben je proefkonijn.

Tot nu toe zijn er, naast mensen met allergische reacties op onderdelen van dit vaccin, weinig berichten over mensen met ernstige bijwerkingen voorgekomen in de media. De verwachting zijn dat het mRNA op zichzelf niet voor veel problemen zal zorgen, aangezien het kwetsbaar is en het lichaam het snel af zou kunnen breken, maar dit is theorie. Ze kunnen daarnaast niet uitsluiten dat het mRNA-vaccin auto-immuunziektes kan veroorzaken.

Dus op basis van een relatief kleine hoeveelheid mensen die positief zijn bevonden om de effectiviteit van het vaccin te bepalen (170 man), en wetende dat er nog veel dingen onbekend zijn op het gebied van veiligheid, vinden de Nederlandse gezondheidsinstanties het verstandig om de gehele bevolking in te enten met het Pfizer-vaccin, maar vinden zij het niet verstandig om een middelen als ivermectine of hydroxychloroquine in te zetten als profylaxe. Middelen waarvan bijwerkingen mild zijn en een stuk minder frequent zijn, de bijwerkingen op lange termijn bekend zijn en de effectiviteit niet (veel) onder zal doen voor welk coronavaccin dan ook of zelfs effectiever zal zijn.
18 december kwam het SWAB met een nieuw oordeel over ivermectine:

Dus de Nederlandse instanties vinden dat er onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van ivermectine, terwijl alle 28 studies die zijn gedaan, met in totaal 12.560 patiënten, een positief resultaat laten zien, vooral wanneer het als profylaxe- of als vroege behandeling wordt ingezet (85-90% verbetering in uitkomst). De kans dat al deze 28 studies een positief resultaat laten zien, maar dat ivermectine toch geen effect lijkt te hebben, wordt geschat op 1 op 268 miljoen. Daarnaast komen ernstige bijwerkingen niet voor, komen bijwerkingen überhaupt weinig voor en zijn bijwerkingen op de lange termijn bekend.
Toch weegt het vaccinonderzoek van Pfizer op, tegen alle onzekerheden die het vaccin met zich meebrengt en tegen alle onderzoeken die naar onder andere ivermectine zijn gedaan. De Nederlandse gezondheidsinstanties en de overheid vinden het dus een goed/beter idee om de gehele bevolking te injecteren met dit versnelde experimentele vaccin, met al zijn onzekerheden ( dan om ivermectine in te zetten als profylaxe). Er wordt hier overduidelijk met twee maten gemeten!

Er zijn nog 3 kandidaatvaccins waar Nederland voor in gesprek is geweest. Ik hoop dat het bovenstaande aanzet heeft gegeven tot verder eigen onderzoek naar de overige vaccins (zodra ze op de markt zijn). Of dat je in ieder geval de bijsluiter zult lezen voordat je jezelf in laat enten. Het is uiteindelijk je eigen lichaam, dus jij bepaald wat je erin stopt of niet. 

Is het niet vreemd, dat tijdens het begin van deze crisis, terwijl alles nog onzeker was aan de hele situatie, Hugo de Jonge al wel een ding zeker wist: Dat het vaccin de enige oplossing is. Ook zeiden onder andere Boris JohnsonAlexander de Croo,,Angela Merkel en Bill Gates in mei al dat het vaccin de enige oplossing zal zijn om uit deze crisis te komen. De media versterkten dit idee. 
Tellen goed werkende medicijnen opeens niet meer als oplossing?
Huge de Jonge wees ideeën vanuit de samenleving af (terwijl hij en Mark Rutte zeggen open te staan voor idëeen) en zei vervolgens dat vaccinatie het enige is wat echt helpt:

Het is gewoon onmogelijk om aan het begin van een crisis zoals deze te weten of er ooit een veilig en effectief vaccin voor dit virus zal zijn. Vooral omdat bij gelijkwaardige virussen zoals SARS en MERS dit ook niet is gelukt. Waar haalt Hugo de Jonge deze wijsheid vandaan?

Wanneer er een veilig en effectief vaccin is, zullen we iedere dag van de week te horen krijgen hoe belangrijk het is dat we ons vaccineren.
Waarom is er zo’n grote push voor vaccins? Waarom worden wij in de illusie gehouden dat vaccinatie de enige uitweg uit deze crisis is, wanneer bepaalde medicijnen (zoals ivermectine) hetzelfde effect kunnen bereiken? Daarbij is een vaccin is nooit de enige oplossing, omdat het nooit 100% bescherming biedt voor 100% van de mensen. Er zullen altijd mensen zijn die gevaccineerd zijn, en alsnog ziek worden. Op die momenten heb je alsnog een medicijn nodig, want een vaccin geneest niet, maar kan voorkomen. Daarnaast heb je nog mensen die geen vaccin kunnen of willen nemen. Ook voor deze mensen zal een veilig en effectief medicijn goed van pas komen.

In de media komen meerdere berichten per week naar voren over (een van de) coronavaccins. De strekking van deze berichten zijn over het algemeen heel anders dan de berichten over HCQ. Wanneer er personen werden gevraagd naar de bijwerkingen die ze ervaarden, werd er bij HCQ vooral voor mensen gekozen die meer dan gemiddelde bijwerkingen kregen, bij vaccins was dit het omgekeerde. De bijwerkingen in de berichten over HCQ waren al snel reden om er maar mee te stoppen, en het niet meer te gebruiken, maar in de berichten over de vaccins werden de bijwerkingen zelfs gunstig genoemd of “ze horen erbij”, wanneer 75% van de mensen in een bepaalde mate bijwerkingen ervaarden. Ook moeten we de bijwerkingen op lange termijn voor lief nemen. En geen journalist die de vraag stelt of we ons beleid wel zouden moeten baseren op iets dat zo onzeker is en waar de veiligheid op langere termijn nooit van bepaald kan worden.

Net zoals Remdesivir krijgt elk coronavaccin een voorkeursbehandeling; en gaat het door een ‘rolling review’ om het goedkeuringsproces te versnellen.

Nu dit goede nieuws van over de vaccinaties naar buiten is gekomen, is het nudgen begonnen (vanaf 6:00). Er wordt zelfs een spel van gemaakt.

Zes maanden geleden was je nog een complotgekkie als je zei dat er een corona-/gezondheids-/vaccinatiepaspoort zal komen, maar nu begint het toch langzaamaan werkelijkheid te worden. Het is een paspoort waarop zal komen te staan of je positief of negatief bent getest voor SARS-CoV-2/wel of geen vaccin hebt gehad voor COVID-19, wat uiteindelijk zal bepalen of je wel of geen toegang zal krijgen tot bepaalde gelegenheden.

Aan het begin van de crisis werd de samenleving al lichtelijk ondergedompeld in het idee. Bij sommige gelegenheden moesten we onze naam achterlaten, en werd er gevraagd naar onze gezondheid. Ook de Corona-app liet/laat ons kennismaken met het idee dat we onze gezondheid online hebben staan en dat het vervolgens wordt gebruikt voor andere doeleinden. In juli benoemde Ruud Coolen van Brakel, directeur Instituur Verantwoord Medicijngebruik, in EenVandaag (vanaf 12:20) het idee dat we pas deel mogen nemen aan bepaalde activiteiten als we zijn gevaccineerd. Begin oktober kregen we al een voorproefje te zien uit China (vanaf 10:15), maar nu begint het toch echt in een stroomversnelling te raken. Onder andere festivals en luchtvaartmaatschappijen (1, 2) zeggen een dergelijk systeem wel zien zitten/in te willen voeren. Ierland is al zover. Dit is niet een idee wat zomaar uit de lucht komt vallen, maar iets wat (op Europees niveau) al langer in de pijpleiding zat.

In mei had Nederland een bestelling geplaatst voor een digitaal gezondheidspaspoort: COVI-PASS:

En 17 december stuurde Hugo de Jonge een brief naar de gezondheidsraad om advies te vragen; of het ethisch en juridisch mogelijk is om op basis van de uitslag van een coronatest mensen weer toegang te geven tot sociale en economische activiteiten, waarbij een ‘coronapaspoort’ fungeert als bewijs dat men negatief getest is:

Dus Hugo de Jonge heeft advies gevraagd of het mogelijk is dat in praktisch elke openbare ruimte een ‘coronapaspoort’ ingevoerd kan worden. Daarbij zegt hij in het debat van 5 januari dat de techniek hiervoor al wordt ontwikkeld (waarschijnlijk de COVI-PASS) en dat het beleid hiervoor al is gemaakt en er volop stappen in worden gezet:
“Er zijn twee adviesaanvragen geweest, aan de Commissie Ethiek en recht van de Gezondheidsraad. De eerste vraag gaat over testen. Daar komt u inderdaad dat coronapaspoort in tegen. Dat heeft te maken met gewoon de ideeën die daarover zijn. Overigens in het kader van je voorbereiden op een besluit dat je mogelijk gaat nemen: de IT daarvoor wordt al ontwikkeld, hoewel we daar nog helemaal geen besluit over hebben genomen. Het zou inderdaad een heel interessante toevoeging kunnen zijn op het moment dat we straks testbeleid hebben waarbij we heel erg op toegangstesten in willen zetten. Dat beleid hebben we en daar zetten we volop stappen in. Dan zou het op een zeker moment zo moeten kunnen zijn dat je op je telefoon kunt laten zien: ik ben met deze test getest in de afgelopen 48 uur, 72 uur, et cetera.”
In het debat bevestigt hij dat er geen vaccinatieplicht gaat komen, maar bevestigt hij niet dat er geen indirecte vaccinatieplicht gaat komen. Wel zegt hij: “Ook wil de overheid mensen die zich laten vaccineren niet bevoordelen ten opzichte van mensen die zich niet laten vaccineren.”

De adviesaanvraag die is gedaan betreffende het coronapaspoort praat specifiek over testen, maar het kan niet anders dan dat vaccineren hier ook een onderdeel van uit gaat maken; dat degenen die een coronavaccin hebben gehad ook toegang krijgen tot bepaalde/alle gelegenheden.

Wanneer we niet verder kijken dan onze neus lang is, ziet dit eruit als een mooie (tussen)oplossing. We lijken op deze manier onze vrijheid weer terug te hebben. Maar als dit systeem wordt ingevoerd, hebben we eigenlijk een deel van onze vrijheid verloren, en moeten we deze terugverdienen door iets te doen wat de overheid van ons verlangt: een medische handeling ondergaan; een corona(snel)test of een vaccinatie.
In de praktijk zal dit neerkomen op een vaccinatie, wanneer we kijken naar het beeld dat Hugo de Jonge schetst van het testsysteem.
Iemand die getest is, zal 48-72 uur toegang verkrijgen tot bepaalde gelegenheden en daarna niet meer. Dus wanneer je een beetje een normaal leven wilt lijden zal jij je 2 tot 3 keer per week moeten laten testen om deel te mogen nemen aan de samenleving. Mensen zullen door deze omslachtigheid sneller kiezen voor het gemak van een prikje. Mensen die zijn gevaccineerd worden dus niet bevooroordeeld, maar de mensen die niet zijn gevaccineerd wordt het leven wel een stuk lastiger gemaakt.
En wat gaat al dat testen kosten? En wie gaat dat betalen? Een sneltest kost particulier zo’n €50 per keer. Dit gaat geen mens betalen om een biertje in de kroeg te mogen drinken. Dus ik neem aan dat de overheid (dus eigenlijk het volk) dit zal gaan bekostigen. De overheid zal waarschijnlijk wel goedkoper uit zijn, omdat ze in grote hoeveelheden inkopen, maar het zal alsnog een hoop geld zijn als mensen zich tien keer per maand moeten laten testen om volledig deel te kunnen en mogen nemen aan de samenleving. De kosten zullen de spuigaten uitlopen, zeker wanneer we dit vergelijken met de prijs van een coronavaccin; ongeveer €10. Dus rijzen de vragen: Hoe lang zullen ze dit gaan bekostigen? Bekostigen ze alle test, of bijvoorbeeld 5 in de maand? Bekostigen ze tests zonder opgaaf van reden, of alleen voor essentiële levensbehoeften (supermarkt, bakker etc.)?

Daarnaast geeft dit nieuwe systeem dat eraan zit te komen aanleiding tot veel andere vragen:
Is dit een tijdelijke oplossing, totdat corona verbannen is uit de samenleving, of is dit voor altijd? Wanneer het vaccin maar een (half) jaar werkt, zullen we ons dan ieder (half) jaar in moeten enten om deel te mogen nemen aan de samenleving? Blijf dit beperkt tot corona, of moeten we ons op een gegeven moment ook jaarlijks in laten enten tegen de griep, of eenmalig tegen alle andere vaccins uit het rijksvaccinatieschema die we nog niet hebben gehad? Hoe gaat dit er op internationaal niveau uitzien; moeten we daar zelf onze tests betalen? of zal daar alleen een vaccinatie geldig zijn?
In het stuk ‘Toekomst’ (is nog in de maak) wil ik terugkomen op dit onderwerp.

Samenvatting:

 • Wanneer 100% van de mensen na vaccinatie antilichamen aanmaken tegen het SARS-CoV-2 virus, betekent dit niet per se dat al die mensen ook immuun zijn.
 • Sommige van de coronavaccins gebruiken technieken die nog nooit eerder gebruikt zijn en waarvan de bijwerkingen op lange termijn nooit bepaald kunnen worden wanneer het binnenkort aan het volk gegeven zal worden. Dat lange termijn bijwerkingen niet bepaald kunnen worden geldt overigens voor alle corornavaccins die binnenkort op de markt komen.
 • De meeste vaccins zijn nooit tegen een inert placebo (zoutoplossing) getest om de veiligheid te bepalen, evenals de coronavaccins.
 • Vaccins zijn en hoeven geen farmacokinetisch onderzoek (te) ondergaan.
 • De vaccinindustrie kent een verleden van fraude
 • Een vaccin  is nooit de enige oplossing. Je hebt altijd medicijnen nodig voor wanneer mensen toch onverhoopt ziek worden. Want een vaccin kan voorkomen, maar geneest niet.
 • De overheid baseert zijn beleid op een medicamenteuze behandeling (vaccin) waarvan niet zeker was of die er überhaupt zal komen, en wanneer die er zou komen, de bijwerkingen op lange termijn niet bekend zouden zijn. Tevens laten de overheid en zijn medische instanties werkzame medicijnen (hydroxychloroquine, ivermectine, vitamine D) links liggen die op het oog minstens zoveel effect kunnen hebben als een vaccin, maar minder bijwerkingen geven en waarvan de bijwerkingen op lange termijn beter van bekend zijn.
 • De belangrijkste uitkomst in meerdere studies naar coronavaccins is niet dat het infectie voorkomt, maar dat het voor een mindering in symptomen zorgt.
 • Alle coronavaccins gaan door een versneld goedkeuringsproces.
 • Veelbelovende resultaten Pfizer vaccin
 • Er zijn vergevorderde plannen voor het invoeren van een ‘coronapaspoort’

Conclusie:

Het Nederlandse beleid op het gebied van medicamenteuze behandelingen voor COVID-19 is (sinds het begin) louter gericht op vaccins. Een medische handeling waar op het gebied van veiligheid en effectiviteit veel onzekerheid en onduidelijkheid over was, en waar nu op het gebied van veiligheid nog steeds veel onduidelijkheden over zijn. Om hiervoor het woord onverstandig te gebruiken is een understatement, gezien de andere behandelopties.

Deel